Komunistická strana Československa (KSČ)

image001

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM

Obnova KSČ

Československý komunista/JISKRA

Sjezdy a dokumenty KSČ

Přečetli jsme

Stanoviska KSČ

Transparentní účet KSČ

19. světový festival mládeže a studentstva v Soči, konaný ve dnech 14. – 22. října 2017

uvedené materiály poskytl Komunistický svaz mládeže (KSM)

Závěrečná deklarace 19. světového festivalu mládeže a studentstva konaného 14 .- 22. října 2017 v Soči pod heslem "Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!"

Krátká zpráva delegace Komunistického svazu mládeže

TISKOVÁ ZPRÁVA K SPOLEČNÉ AKCI 36 KOMUNISTICKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ V RUSKU VĚNOVANÉ 100. VÝROČÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE
Video

Solidarita KSČ s lidem Venezuely

Stanovisko KSČ k vyjádření nejvyššího představitele KLDR soudruha Kim Jong Una ze dne 22. září 2017 - zde

Deklarace o vzájemné spolupráci MěV KSČ Praha a KV KSČM Praha (21. 6. 2017) - zde

Sdělení KSČ ze dne 31. 10. 2016 k posledním událostem - zde

Prohlášení Ústředního výboru KSČ ze dne 3. 10. 2015 - zde

Řádný XXIII. sjezd KSČ a jeho Výzva ke znovuobnovení Mezinárodní komunistické Internacionály a Jednotné fronty proti fašismu - zde

Opatření pro plnění Minských dohod (převzato) - zde

Kontakt

Přihláška

Stanovy (formát pdf)

Stanovy