Komunistická strana Československa má veden transparentní Zvláštní účet u

MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 7777377773/0600, v měně CZK

Uvedený účet je veden pro příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění

dle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění

Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož obvyklá cena přesahuje částku 1000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy. (§ 18 odst. 5 cit. zákona)

Prohlížení transparentního účtu - adresa:

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage/-/transparent-account/7777377773

Upozornění pro dárce:

·         Dárce v platebním příkazu, jímž žádá o provedení platební transakce ve prospěch tohoto účtu, musí vždy uvést účel platební transakce, např. dar na činnost KSČ

·         Neuvádějte své rodné číslo a nepoužívejte nepatřičné výrazy, neboť některé informace o osobě dárce a popis transakce budou bankou na tomto transparentním účtu zveřejněny a dostupné veřejnosti

·         Jako variabilní symbol občan uvede svoje datum narození ve formátu RokMěsícDen, tj. 8 znaků bez teček a bez mezer, např. 19540229

Jiná bezúplatná plnění – pdf

Archiv transparentního účtu KSČ

Zpět – hlavní stránka KSČ