Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom naše sdělení zahájili citátem Platóna (žil v letech 427 – 347 před naším letopočtem): „Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.“

Poslední události vedou slušné občany k zamyšlení, o co v naší zemi jde. Víme, že naši spoluobčané již pochopili, že se jedná o útok proti nim samotným. KSČ má názor, že jsme byli v posledních dnech svědky nezdařeného pokusu o zahájení majdanu kyjevského typu, a to i za cenu zneuctění státního svátku, lidmi, kteří se nesmířili s úspěšnou přímou volbou prezidenta České republiky a kterým nejde o zachování našeho státu a jeho suverenity. Počítejme s tím, že to neskončilo, protože lidé, kteří se kolem 28. října nám všem odhalili, plní v naší zemi úkoly v cizím zájmu.

Je velmi nezodpovědné a smutné, že naše vláda včetně premiéra nehájí zájmy ČR důrazně a odpovědně tak, jak by měla. Prezident republiky oproti vládě hájí zájmy své země a jejích občanů, a to včetně slušných poctivých podnikatelů. Je proto vulgárně zostouzen, mimo jiné s cílem omezit jeho setrvání ve funkci a zabránit jeho případné příští přímé volbě. Jsme názoru, že většina lidí, která prezidenta ČR v přímé volbě vybrala, Miloši Zemanovi věří a nepodpoří v dalších dnech hazardéry, kteří hledí pouze na své vlastní zájmy a nikoli na zájmy naší země. Vždyť kromě jiného zároveň otevírají dveře islamizaci, která má oslabit Evropu, což může vést v budoucnosti až k zániku evropské civilizace.

Není pravda, že prezident rozděluje společnost! Je pravda, že ji rozdělují ti, kteří byli 28. října 2016 na Staroměstském náměstí. A rozdělují naši společnost záměrně.

Vyzýváme všechny spoluobčany, kteří milují svou vlast, aby byli bdělí a nedovolili, aby s nimi bylo manipulováno.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa (KSČ)

31. 10. 2016

Zpět – hlavní stránka KSČ