Zpět – hlavní stránka KSČ

PROHLÁŠENÍ

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi,

Ústřední výbor Komunistické strany Československa (KSČ) sděluje ve chvíli, kdy mnozí občané České republiky prožívají dny napětí a upřímných obav z dalšího vývoje doma i ve světě, následující. V podáních, která jsou nám adresována, se v těchto dnech objevuje nejčastěji téma migrační vlny. Velmi často také problémy, s nimiž se v osobním životě občané potýkají, v současné době hlavně v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji, ale nejen tam.

Víc jak 25 let naše strana vydává zásadní stanoviska ke všem významným domácím a mezinárodním událostem. Na jejich formulování se v minulosti podílel zejména Miroslav Štěpán, soudruh vzdělaný, světaznalý, jazykově vybavený a s mnoha kontakty v zahraničí. Především však člověk poctivý, kterému byly vlastní společné vnímání věcí a cit člověka s životní zkušeností. Není naší vinou, že se k mnohým spoluobčanům stanoviska obnovené Komunistické strany Československa nedostávala. Nedávala je k dispozici ČTK, neuveřejňovaly je veřejnoprávní sdělovací prostředky. Pokud bylo něco zmíněno, pak tomu bylo zpravidla ve zmanipulovaných relacích, kdy například o Miroslavu Štěpánovi se sdělovací prostředky zmiňovaly jako o člověku, který nesl hlavní odpovědnost za události 17. listopadu v Praze a který prý zneužil svých pravomocí, a jako o vězni. Nikoliv také jako o generálním tajemníkovi KSČ, tj. řádně registrované politické strany v České republice. Na druhé straně ale dodáváme, že jsme stanoviska zveřejňovali sami, a to ve vnitrostranické tiskovině Československý komunista/JISKRA, na internetu, ve volebním programu, pořádali jsme konventy aj. Naše strana mnohokrát také v různých souvislostech přímo varovala občany naší země před tím, co jsme věděli, že přijde. Dnes se ukazuje, že jsme měli pravdu, naše prognózy se potvrdily. Bohužel, jen málo spoluobčanů nám věřilo a reagovalo.

Jaká změna nastává nyní, kdy nám lidé kladou vlastně leninskou otázku: „Co dělat?“ Bez studia tlustých knih (myšleno např. Marxova Kapitálu), jen na základě každodenních zkušeností, se totiž mnoho našich spoluobčanů již dopracovalo k základnímu poznání, že hlavním viníkem všech potíží ve světě je kapitalismus, který je nejen v České republice záměrně účelově s cílem klamat lidi nazýván „demokracie“. Zároveň mnozí naši spoluobčané sami vidí, že kapitalismus nezajistí ani národní svobodu, ani řešení sociálního vzestupu, že se naopak podílí na mnoha konfliktech a válkách. Jsme rádi tomu, že naštěstí už mají mnozí lidé vlastní názor na věci a události, a proto tolik nepodléhají manipulantům s veřejným míněním a brání se vymývání svých mozků.

Dovolte kratičkou odbočku od každodenní reality k teorii. Žijeme v epoše, která má konkrétní, a to bychom chtěli zdůraznit, vědeckou charakteristiku. Je epochou přechodu od kapitalismu k socialismu. Ano, mnozí se teď zasmějí, protože sami zažili opačný „přechod“ od socialismu ke kapitalismu. Je však skutečně realitou, že v současné době máme co do činění s konkrétní fází kapitalismu, kdy jeho nejvyšší stadium, nazvané imperialismus, intenzivně zahnívá a logicky proto úporně bojuje o své přežití. My víme, že v tomto boji nebude mít nakonec šanci, ale dobojováno ještě dlouho nebude. Přesto jsme prognózovali, že 21. století bude patřit socialismu. A chtěli bychom k tomu přispět naplňováním našeho hesla: Československo – práce – socialismus.

Protagonisté imperialismu se domnívali, že mají ve světě vyhráno, jestliže s pomocí pátých kolon a zrádců dosáhli rozpadu socialistického tábora a destabilizace řady zemí. Vidíme všichni, že to není pravda. Proto jejich boj pokračuje, jeho bezohlednost je strašná a nelze vyloučit, že zápas mezi kapitalismem a pokrokovými silami světa se bude dále zostřovat. Můžeme si být jisti, že kapitalisté, kterým jde o všechno, neberou a nebudou brát ohledy na nic. Bohužel včetně naší planety. Obáváme se, že se může rozhořet celosvětový konflikt za použití všech dostupných zbraní. Imperialisté v čele s USA bojují o světovládu a ještě dlouho při tom budou otravovat vzduch a škodit životu na naší planetě. Pomluvy o údajné slabosti Ruska, pomluvy Číny a dalších zemí, šířené i u nás zaprodanými novináři a hloupými politiky, nemohou změnit skutečnost, že svět je stále rozdělen a ještě dlouho se v něm bude odehrávat souboj mezi pokrokem, který je přínosný pro normálního člověka, a zpátečnictvím, které generuje zbohatlíky, nezaměstnané, bezdomovce, běžence, konflikty, teror a války.

Podívejme se domů a připomeňme:

-         My jsme nebyli ti, kdo v listopadu 1989 křičeli: „Máme holé ruce!“ a kdo dnes mají v mnoha případech holé zadky.

-         KSČ byla proti privatizaci. Hodnotí ji jako největší zločin a zlodějinu v historii tohoto národa, která se dá přirovnat snad jen k pobělohorské době. Zajímalo by nás, co tehdy říkali např. horníci a hutníci, jimž dnes hrozí ztráta zaměstnání, střechy nad hlavou a nedostatečné zabezpečení v důchodu po letech namáhavé práce. Tehdy jsme od nich nic neslyšeli a mnozí stranu i opustili. Obáváme se, že tento zločin století neodsoudili a jsouce oklamáni s nadšením a nesmyslnou představou kupovali kupónové knížky, kdy je pak prodali i největším podvodníkům typu Koženého. Obáváme se, že i tito těžce pracující lidé, kterých jsme si vždy nesmírně vážili, pomohli jako bílí koně „otcům“ kupónové privatizace, stejně jako většina ostatních občanů, a to ke zcizení a předání státního majetku zlodějům, podvodníkům a cizákům.

-         KSČ varovala před vstupem do Evropské unie. Vždyť jen blbec si mohl myslet, že Anglie, Francie, Německo a další západní země budou akceptovat Českou republiku jako rovnocenného partnera. Není to ani možné, mnoho věcí je přece dáno historicky. Nezbývá, než aby zpytovali své svědomí ti, kdo tleskali zrádcům, kteří nás do EU přivedli, a tleskají dodnes těm, kteří ochotně vnášejí do našeho právního řádu a života vůbec stupidní požadavky diktované unijními strukturami a bruselskou byrokracií.

-         V souvislosti s likvidací hranic byl mimo jiné zničen společný, jak se dříve s úctou říkávalo a dnes s posměšky uvádí, všelidový majetek. Víme všichni, že plot a jeho údržba něco stojí. Požaduje někdo v této zemi náhradu škody po aktérech tohoto činu či jejich rodinných příslušnících? Neslyšeli jsme zatím o takovém požadavku. A to ani v současné době, kdy se potvrzuje to, co rozumný člověk ví dávno, že zdaleka nešlo jen o majetek, ale o ohrožení země a nás všech, pro které tito vytvořili významný předpoklad.

-         Začlenění České republiky do NATO považujeme za nepromlčitelnou vlastizradu. Pokud skončila Varšavská smlouva, mělo skončit i NATO. Nestalo se ta a NATO se rozpíná víc a víc na východ.

-         Podporu režimu na Ukrajině, který má prvky fašismu, a tleskání sankcím proti Rusku, stejně jako nejrůznější odsudky (výzvy) týkající se Ruska a jeho aktivit ve světě, považujeme za akce našich choromyslných spoluobčanů. Pokud je slyšíme od politiků, jde o projevy nepřátel našeho národa.

-         Co říci o Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR? Snad jen to, že delší prázdniny v těžkém a horkém létě 2015 už mít skutečně nemohla. Je už kdekomu zřejmé, že toto uskupení, které nevyplodilo nic, než právní paskvily, bude nadále jen ohlupovat diváky přímých přenosů diskusními kecy. Avšak lidem už dochází trpělivost, a to bohužel, což nám vůbec není jedno, i s poslanci za KSČM. Rádoby zásadová o kvalitní vystoupení některých ministrů ve sněmovně, stejně jako některých z poslanců na téma migrační vlny, může člověk brát vážně jen do momentu, kdy si uvědomí, že už je měsíc říjen 2015, že věci jsou ve vývoji a někteří chytřejší ministři a poslanci zjistili, že přišel čas myslet na zadní kolečka. Pohodlné sesle a dokonalé zabezpečení, o které poslancům v prvé řadě jde, přece za to stojí. Komedianti ve sněmovně úspěšně hrabou pod sebe, a to i někteří poslanci za KSČM, což již nelze říci o mnoha skutečných umělcích, kteří svého času byli osvíceni havlisty a které dnes prověřují trh (s tenčícími se peněženkami občanů) a osoby, které dle své momentální nálady a mezi sebou vedených politických hrátek, rozhodují o dotacích z veřejných rozpočtů.

-         Uvítali jsme, že lidé spolu s námi, a to přes všechny výhrady, které jsou, zvolili prezidentem ČR Miloše Zemana. Učinil několik významných státnických prohlášení, kroků a významných státních návštěv. Nic na tom nemohou změnit ubohé útoky na jeho adresu z řad hlupáků či zaplacených individuí, vedených například tzv. pražskou kavárnou. I v této souvislosti nás zaráží nečinnost ministerstva zahraničních věcí ve vztahu k velvyslanci USA a k jeho počínání, které překračuje všechny meze daných diplomatických zásad. Vždyť´ velvyslanec Schapiro se chová jako protektor, a ne jako diplomat „demokratické“ země v „demokratické“ zemi. Dále nás zaráží, jak daleko už pokročila devastace práva v naší zemi, jestliže lze beztrestně hanobit prezidenta republiky a symboly státu.

-         Několik prohlášení a aktivit, na první pohled k ocenění, učinil Václav Klaus. Tento zkušený politik nás ale neoklame. Je a bude zapsán jako hlavní aktér neblahých událostí (kupónové privatizace a dalších).

-         Pan Sobotka, který dosáhl pozice ministerského předsedy, lavíruje po způsobu, který je vlastní sociální demokracii. V současné době se octnul v tlacích hned z několika stran. Dnes především v souvislosti s běženci. Je docela možné, že vzhledem k jeho postojům mu hrozí popularita Emila Háchy.

-         Stoupá obliba pana Babiše, protože často mluví lidem z duše. Pochybujeme však, že vše myslí vážně. Máme za to, že nepromlouvá jako lidumil, ale především jako šikovný podnikatel.

Podívejme se dále:

-         Dnešek připomíná, že bylo to Rusko, kdo po 300 let zabraňoval rozšiřování dnes tzv. Islámského státu. Další, kdo zabraňoval přílivu lidí z nejvíce vykořisťovaných zemí Spojenými státy americkými a zeměmi západní Evropy, především Anglií, Francií, Španělskem, Portugalskem, byla i Libye. Kdo si toto uvědomí, nepotřebuje dnes žádná další vysvětlování např. ve věci současné přítomnosti Ruska v Sýrii a k aktivitám Ruska obecně.

-         Kolonialisté vydrancovali v minulosti mnoho zemí, zanechali tam mimo jiné pouze velké množství odpadu a nevytvořili žádné slušné životní podmínky pro lidi, kterým tyto země patřily. Mnozí lidé si mysleli, že se zánikem kolonialismu po II. světové válce se vyřešil problém. Byl to však jen klam. Na osvobozené země se totiž znovu vrhly především USA a další západní země, a to jinou formou. Typické je např. ovlivňování režimů, vyzbrojování určitých kruhů těchto zemí Spojenými státy americkými, které pak už za velké peníze neobhajovaly zájmy svých zemí, ale této cizí mocnosti. Tento proces zesílil po dočasné porážce socialismu způsobené především zrádci (Gorbačovy, Jelciny, Jakovlevy, Ševarnadzem a dalšími), kdy USA velkými sumami peněz nepodložených zlatem či prací si kupovaly určité struktury v řadě zemí s cílem zlikvidovat legální vlády s pomocí rebelů, zmocnit se území a bohatství těchto zemí. Důsledky svět zažívá, včetně migrační vlny, která dnes ohrožuje Evropu a k jejímuž řešení představitelé evropských zemí až na dvě výjimky (Slovensko, Maďarsko) a představitelé etablovaných politických stran a hnutí, přistupují buď dle své neschopnosti a nevzdělanosti, anebo z důvodu své zaprodanosti. Výsledek je v obou případech stejný. Do Evropy mají namířeno další a další běženci z jiné sociální, kulturní a náboženské oblasti. Obavy zdejších lidí, že tito příchozí nebudou přínosem pro ekonomiku, tudíž nepomohou vytvářet hodnoty a finanční zdroje, ale naopak zatíží veřejné rozpočty, sociální systémy (na úkor dětí, matek, důchodců, handicapovaných osob aj.) a budou jednou z příčin nebezpečných konfliktů, jsou plně na místě. Zároveň můžeme sledovat USA, jak sprostou politiku vedou, když evropské země na jedné straně vydávají za své spojence, na straně druhé je považují v souhrnu za ekonomickou konkurenci a podrážejí je. Jak snadné je zeslabit Evropu tím, že je jí poslána několikamilionová armáda běženců! A například tolik angažovaná paní Angela Merklová? Místo toho, aby se postavila proti politice USA, pozvala běžence, aby jim vzápětí před očima zavřela dveře. I to je jeden z dokladů, jak někteří mocní tohoto světa žijí klidně na úkor nešťastníků, za něž jistě část lidí z řad běženců můžeme považovat. A Visegrádská čtyřka? Jsme svědky zrady Poláků a podlehnutí Čechů diktátu EU, za které by měla naše vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou okamžitě odstoupit. Znovu se potvrdila historií ověřená pravda, že sociální demokracie v rozhodujících chvílích, při řešení zásadních otázek světa, vždy zradí lid. Bylo tomu tak před vznikem 1. světové války a je tomu tak i dnes.

-         Víme, že někteří spoluobčané si přejí, aby padla Evropská unie a EURO. Aby věci nebyly jednoduché, je bohužel jedním z možných scénářů potom vznik bohatých tzv. západních vyspělých zemí, k nimž se počítá Německo, Anglie a Francie, které nás v minulosti vždy jen zradily. A co bude s ostatními zeměmi, včetně té naší, dojde-li tento scénář k naplnění? Budou sedět pod bohatým stolem a čekat, co z tohoto stolu spadne dolů? Přejeme si, aby tento scénář nedošel naplnění.

 

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi,

sociáldemokratismus, politické strany a politická hnutí k němu inklinující, a už vůbec ne pravicová část politického spektra kapitalismus nezruší a vylepšit tento „demokracií“ nazývaný systém není možné. Znovu tento fakt připomínáme. Je proto nanejvýš nutné vzít, jak se říká, rozum do hrsti a stát při sobě. Zvažme, kdo to myslí s lidmi dobře, a poraďme se, komu dát hlas v příštích volbách. Doma něčeho dosáhnout můžeme. Augiášův chlév snad společně vyčistit ještě umíme. Jde o budoucnost nás všech a především našich dětí.

Pokud jde o svět, pak Rusko s Putinem prokazuje, že má trpělivost, věci řeší rozumnou cestou, avšak i s potřebnou rozhodností. Mrzí nás, že se u nás nenašel představitel ČR, který by odvážně označil hlavního viníka všech potíží a tragédií ve světě. My se ho pojmenovat nebojíme. Opakujeme, že je to kapitalismus v čele se Spojenými státy americkými. Mějme na paměti, že ve světě je realizován dlouhodobě nějaký scénář a dnes je situace ve světě tak složitá, že ani americký prezident Obama není pánem svého konání, Izrael a Saudská Arábie neberou uprchlíky, apod.

Nekompetentnost a časté zrádcovství státních a politických struktur způsobují, že se ve světě neřeší problémy. To nahrává vzniku radikálních požadavků a postupů, od nichž je velmi blízko k aktivizaci fašizujících struktur, jak to konečně známe z období před 2. světovou válkou v Německu. Plně se ukazuje, že naše letošní výzva k obnově Komunistické internacionály a Jednotné fronty proti fašismu, přednesená na Mezinárodní konferenci pořádané KSČM v dubnu t. r., je zcela na místě. Žel, KSČM jako organizátor této konference nás nepodpořila.

Upozorňujeme na zhoubnost nejen tzv. multikulturalismu, ale také některých šířených internetových sdělení domácí i zahraniční provenience. Kolující sdělení vznikají zpravidla se záměrem ovlivnit myšlení lidí např. v tom smyslu, že někde někdo o něco bojuje a není tedy třeba se angažovat. Vesměs popisují kroky USA a jejich spojenců jako vždy správné, naopak v těchto sděleních bývá Rusko nepřítelem všech a strůjcem všeho zla. Na druhé straně neméně nebezpečné jsou nekritické postoje a fantazírování o dnešním Rusku. Ve svých důsledcích mají vést a vedou k rozdělení (k roztříštění národů, zemí, generací, rodin). A proč ne! Vždyť roztříštěným se lépe diktuje a uplatňuje heslo „Rozděl a panuj!“

Nenechme se dále nikým rozdělovat. Spojme svá úsilí, řekněme společně rozhodné NE podvodným pravdoláskařům, politikaření a nenasytnosti církevních kruhů v ČR, osobám, které rozdělují veřejné rozpočty a sociální fondy ve prospěch zločinců, tzv. nepřizpůsobivých, nelegálních migrantů a na projekty, které jsou pomíjivé a nic nepřinášejí. Vyžeňme některé na společnosti parazitující nestátní a zahraniční organizace, včetně těch, které poškozují jméno naší země ve světě při tzv. poskytování humanitární pomoci a při šíření tzv. lidských práv, která opakovaně posloužila jako zástěrka pro likvidaci celých států a tedy pokojného života lidstva. Rozejděme se s politiky a právníky, kteří dopustili rozprodej a rozkrádání naší země. Je na čase se alespoň individuálně (v duchu) omluvit za čtvrtstoletí trvající šikanování našim pohraničníkům, příslušníkům Veřejné bezpečnosti, armády a Lidových milicí, kteří do listopadu 1989 zajišťovali klid pro život a práci našich slušných občanů. Vezměme na vědomí, že bude dále existovat a bude složitě a často neprůhledně balancován vztah USA a RUSKA. Nepodporujme osoby (včetně novinářů, tzv. zahraničních zpravodajů, moderátorů), jejichž cílem není rovnováha v tomto vztahu v současné době. Odpočiňme si od neobjektivních a záměrně zkreslovaných informací našich médií. Vždyť je můžeme vypnout! V uplynulých měsících mnohokrát denně média vnucovala lidem názory nepřátel, pokud jde o záležitosti Ukrajiny a Řecka. A teď náhle o těchto zemích mlčí. Není to podezřelé? Vlastníci médií nás považují za národ snadno manipulovatelných, podle toho se chovají a už se to ani nesnaží zakrývat. Jsme názoru, že taková média, včetně veřejnoprávní České televize s jejím zpravodajstvím a rádoby objektivními debatami, nejsou zapotřebí. Citujeme: „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne nevědomost, vznikne tyranie!“ (Benjamin Franklin)

 

ÚV KSČ

Praha 3.10.2015

 

Zpět – hlavní stránka KSČ