Komunistická strana Československa (KSČ)

 

……………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení                                            Datum narození

 

……………………………………………………………………………….

Trvalé bydliště

 

Souhlasím se stanovami KSČ a jejími programovými cíli.

Přihlašuji se za jejího člena.

………………………..                                           ………………………

Datum                                                                       Podpis

 

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

Poznámka:

 

 

 

Kontaktní adresa:

 

 

 

 

 

                                                                                                              ________________________

                                                                                                             ZO (OV) KSČ: razítko, podpis