Zpět – hlavní stránka KSČ

Komunistická strana Československa (KSČ)

image001

KDO JSME

Komunistická strana Československa je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Užívá zkratku:  KSČ

Jejím symbolem je z rozhodnutí XIX. sjezdu strany tradiční rudá pěticípá hvězda se srpem a kladivem.

Programové cíle KSČ:
Strana usiluje s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti, cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxistický světový názor. Strana vychází v nových podmínkách z poznání společenského vývoje a jeho zákonitostí, ze zkušeností komunistického a levicového hnutí v evropských a dalších zemích a ze zkušeností domácích. Hledá a uskutečňuje nové politické aktivity, nezbytné pro dosažení programového cíle. Strana vytváří svou ideovou, organizační a akční jednotu na základě marxistické teorie. Je politickým subjektem založeným na principu demokratického centralismu.

Členství ve straně:
Členem KSČ může být každý občan České republiky starší 18 let, který souhlasí s jejími stanovami a programovými cíli.

KDO NEJSME

Nemáme nic společného s autory jiných internetových stránek, kteří užívají název, zkratku a symbol naší strany.

 

Československo - práce - socialismus

Zpět – hlavní stránka KSČ