Volební program

Komunistické strany Československa

do Evropského parlamentu v květnu 2014

 

KSČ se rozhodla:

-        kandidovat do EP právě v této době a na kandidátku staví občany, kteří mají osobní a historické zkušenosti ze života v socialistickém Československu, pro něž nikdy nebyla KSČ prostředkem dosažení kariéry a kteří zůstali věrni socialismu

-        otevřeně říci: my nehájíme zájmy většiny občanů ČR, my hájíme zájmy těch, co nic nemají. Co mají jen schopnost pracovat na vlastníky velkých firem, obchodů a jiných majetků. Zájmy těch, kteří rukama a hlavou přímo vytvářejí svou prací nové hodnoty. Zájmy těch, kteří chtějí pracovat a nemohou.

-        netajit, že naším cílem je Evropa socialistická

-        vyjádřit názor, že současný kapitalismus je nebezpečná šelma. Musí být krocena a musíme se před ní mít velmi na pozoru.

KSČ přitom nezapomíná na to, že:

-        vznik a vývoj české společnosti byl komplikovaný a její nynější stav je velmi problematický

-        většina občanů republiky si již vybrala a kapitalismus prozatím vítězí a drtí poražené, rozpory a rozdíly mezi lidmi a velkými skupinami lidí narůstají, prohlubují se a vzniká mezi nimi nebezpečné napětí a kapitalistické státy a mocnosti jsou agresivnější a navzájem bojují všemi prostředky o své zájmy

-        dochází ke špiclování, sledování a vnucování takzvaně „správných názorů“. Volnomyšlenkářství je považováno za nebezpečné. Diskuse se dnes vede v přesných mezích.

KSČ vidí hlavní nebezpečí v:

-        neschopnosti evropských struktur zvládat nebezpečné situace uvnitř Evropy a mimo ni

-        upřednostňování vojenské agrese v konfliktech mimo Evropu a ve vměšování do vnitřních záležitostí zemí pod rouškou ochrany lidských práv a svobod

-        nejednotnosti Evropy vystupovat vně jako opravdový nositel rovných ekonomických podmínek spolupráce a uvnitř jako tvůrce a garant jednotných kvalitních sociálních podmínek pro zchudlou část evropských občanů

KSČ chce v EP iniciovat a podpořit:

-        sociální chartu občana EU s dosažitelným a přednostním právem na práci a přiměřené bydlení

-        všechny kroky k bezplatnému vzdělání pro všechny, což musí být právně, jednoznačně a fakticky státy garantováno. Dále poskytnutí veškeré zdravotní péče hrazené státy.

-        stanovení parametrů přiměřeného zisku z ekonomické činnosti a v rozdělování a užití daní v zemích, kde tento zisk vzniká

-        vznik ekonomických, výrobních, průmyslových a zemědělských celoevropských podniků na území jednotlivých států, které budou řešit vědecko-technický rozvoj Evropy a její potravinovou nezávislost, které budou řešit problémy nezaměstnanosti a jejichž zisk bude spravedlivě užíván k dalšímu rozvoji ekonomiky Evropy a řešení nezaměstnanosti

-        kategorické odmítnutí tzv. teorie „válcování průměrováním“ údajů z EU, srovnávání ČR s EU a ČR s jednotlivými státy jako nepravdivé, lživé a neobjektivní. Jde o vytváření falešného obrazu kvality života občanů ČR ve mzdách, cenách a spotřebě, nákladech na bydlení, vzdělání, zdravotnictví, kulturu a volný čas.

KSČ vidí v EU:

-        neomezené možnosti příští ekonomické prosperity pro každou zemi, nikoliv však umělým omezováním, kvótami a nesmyslnou regulací, která je v důsledku výhodná jen pro některé monopolní firmy

-        prostředek, jak zabránit válečným konfliktům v zájmech ekonomických monopolů a skupin, jak být jedním z garantů míru ve světě a jak být v čele mírového hnutí a nových iniciativ

-        nástroj, jak zvýšit tlak na evropské vlády, aby odstraňovaly chudobu a bídu v Evropě, a jak mít kontrolu nad nadnárodními společnostmi, jež chtějí řídit evropskou politiku cestou zneužívání politických stran

KSČ se ptá občanů České republiky:

-        Neobáváte se, že bez opravdového komunistického názoru se Evropský parlament stane nástrojem moci v rukou malé, velmi bohaté skupiny lidí a zákony EP se stanou výrazem vůle a přání těchto boháčů?

-        My chceme obcházet Evropou a Evropu změnit, protože víme, že úspěšnost a kvalita života lidí nemůže být měřena fetišem peněz a bohatství, které devastují také kulturu, umění, vzory pro děti, mládež a výchovu v rodině. Myslíte si totéž?

-        Chcete konkrétně pojmenovat monopoly, ty firmy a soukromé podniky, kde je brutálně porušován Zákoník práce (neodůvodněné a vyděračské okamžité výpovědi, pracovní doba nad 12 hodin, trvalé minimální mzdy, povinnost komunikace s nadřízenými jiným jazykem než českým)? Chcete bezplatnou národní a evropskou právní pomoc a zastupování před soudy pro postižené?

Na závěr…. – naše heslo je:

„Československo – práce – socialismus!“

Buďme spravedliví – chytněme se „za nos“!

 

Evropa potřebuje nápravu!

Děkujeme,

Evropa potřebuje nové cíle!

že nás budete

Evropa potřebuje Váš hlas pro tradiční komunisty!

volit!