Volby do Senátu 2016
volební obvod 19 se sídlem v Praze 11

Kandidátka č. 1

PhDr. Věra Hollerová, členka KSČ

Delegující strana: Komunistická strana Československa

Osobní údaje

Narozena ve Vítkově, okres Opava

Rodné příjmení: Holčáková

66 let

Vzdělání:  (1970 – 1975, 1981) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměstnání: (1975 – 2015) Magistrát hlavního města Prahy (dřívější Národní výbor hlavního města Prahy)

Dnes je v důchodu

Trvalé bydliště: Praha 4 - Chodov

Stranická angažovanost

Členka Komunistické strany Československa od roku 1978

V současné době: tajemnice Ústředního výboru KSČ, členka Předsednictva a Sekretariátu ÚV KSČ

Má ve shodě s programem KSČ

Dlouhodobý cíl:

 

„Československo – práce - socialismus“

Aktuálně řadí do prvého plánu:

Ø  tradice

Ø  bezpečnost

Ø  lidskou důstojnost

Proč kandiduje

Senát tady máme a objektivně ještě bude existovat, ať jsou na to názory různé. Za určitých okolností a při posílení vlasteneckých sil by mohl být místem, kde je snad ještě možné něco zachránit v současné těžké situaci u nás, ale i ve světě, a to ve prospěch většiny občanů.

Závěrem

Kdo není dutej jako bedna, volí v pražském volebním obvodu 19 číslo 1