Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Kandidátní listinu č. 9

Komunistické strany Československa

vede

Ing. Miroslav Hejna, člen KSČ

Osobní údaje

Narozen v obci Písty, okres Litoměřice

70 let

Vzdělání:  Vysoká vojenská technická škola v Brně

Zaměstnání:     do roku 2013 středoškolský učitel

                            v současné době je již v důchodu

Je činný v zájmových organizacích, např. Český zahrádkářský svaz, z.s., Svaz myslivců

Stranická angažovanost

Člen Komunistické strany Československa

V současné době: člen Ústředního výboru KSČ, člen Předsednictva ÚV KSČ

Má ve shodě s programem KSČ

Dlouhodobý cíl:

 

„Československo – práce - socialismus“

Zastává názory:

Ø Zajistit rovnost sociálních dávek pro všechny skupiny obyvatel.

Ø Zajistit stejné podmínky pro podnikání českých a zahraničních podnikatelů.

Ø  Zamezit likvidaci základních škol v obcích a rozvíjet sportovní aktivity v malých obcích.

Volte do Zastupitelstva Ústeckého kraje KSČ!

Volte číslo 9