Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Kandidátní listinu č. 9

Komunistické strany Československa

vede

Ing. Jindřich Skařupa, člen KSČ

Osobní údaje

Narozen v Hradci nad Moravicí, okres Opava

61 let

Vzdělání:  Vysoká vojenská technická škola v Liptovském Mikuláši, obor elektrotechnika

Zaměstnání:     (1976 – 1997) voják z povolání

                            od roku 1997 je v civilu, pracuje jako OSVČ v oboru bankovnictví a finančnictví

Je činný v zájmových organizacích, např. Český svaz včelařů, z.s., Matice Slezská

Stranická angažovanost

Člen Komunistické strany Československa od roku 1975

V současné době: člen Ústředního výboru KSČ, člen Předsednictva a Sekretariátu ÚV KSČ

Má ve shodě s programem KSČ

Dlouhodobý cíl:

 

„Československo – práce - socialismus“

Zastává názory:

Ø Lidé by měli mít práci a za práci dostávat řádné ohodnocení. Všichni by měli pracovat a měli by mít střechu nad hlavou.

Ø Podvodníky a korupčníky, kteří rozkradli naši republiku, potrestat.

Ø  OKD odkoupit státem za 1,- Kč a viníky, kteří zavinili tento kolaps po roce 1989, vyšetřit a potrestat bez rozdílu jejich společenského postavení.

Volte do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje KSČ!

Volte číslo 9