Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016

Komunistická strana Československa (KSČ)

s číslem 9

kandiduje samostatně v  Moravskoslezském kraji, Pardubickém kraji a Ústeckém kraji.

Ve Středočeském kraji kandiduje společně s Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM).

KSČ je pokračovatelkou Komunistické strany Československa, založené v roce 1921.

KSČ byla obnovena v roce 1995, a to s dlouhodobým a tradičním programem:

ČESKOSLOVENSKO – PRÁCE - SOCIALISMUS

KSČ při volbách do zastupitelstev krajů

zdůrazňuje, že kraje by se měly rozvíjet dle potřeb většiny občanů. Cestu vidí v poctivé práci, čestnosti, ve skutečné sociální spravedlnosti. Kraje nesmí sloužit zlodějíčkům, podvodníkům, zkompromitovaným osobám a zájmovým skupinám. Přestože mají kraje vlastní samosprávu, promítá se v nich i celková situace v naší společnosti a dnešním světě, kterou KSČ hodnotí s využitím mnohaletých zkušeností jako neutěšenou a nebezpečnou.

KSČ doporučujeme voličům: „Jděte k volbám! Avšak nevolte strany, které podvedly voliče planými sliby. Tam, kde KSČ nekandiduje, dejte hlasy ve prospěch Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).“

Volte cestu k obnově socialismu!

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Ústecký kraj