Komunistická strana Československa (KSČ)

 

sdělení

 

1) Tam, kde se KSČ nezúčastňuje nastávajících voleb, doporučuje přes rozličné názorové neshody a programové rozdíly s KSČM, aby lidé, tzn. naši členové, příznivci a voliči, dali hlasy Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM), zvláště v Praze do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstev městských částí.

2) KSČ nesouhlasí s dalšími restitucemi církve v Kroměříži a hory Blaník, symbolu našeho národa, naší národní hrdosti.

3) KSČ upozorňuje na neobjektivní informace v našich sdělovacích prostředcích, zvláště o Ukrajině a nárůstu fašismu v této oblasti, podporovaného především ze strany USA, včetně Pobaltských republik.