Prohlášení KSČ k 66. výročí Vítězného února

 

Ústřední výbor Komunistické strany Československa (KSČ) si na svém zasedání dne 22.2.2014 připomněl u příležitosti 66. výročí Vítězného února úsilí, které lid naší země pod vedením komunistů vynaložil v letech obnovy národního hospodářství a následně při budování socialismu. ÚV KSČ zároveň posoudil aktuální situaci ekonomickou a společenskopolitickou, a to v širších mezinárodních souvislostech. Konstatoval, že podle zkušeností komunistů nelze v dohledné době očekávat změny k lepšímu, a to v žádné z oblastí, proto ani v těch oblastech, které se bezprostředně dotýkají každodenního života občanů a jejich rodin. Komunisté ze svého zasedání vyzývají všechny poctivé občany naší země, aby sledovali dění kolem sebe a byli ostražití. Jen tak mohou odhalit pasti, které pro jejich život pracovní i osobní a pro jejich rodiny dnešní doba nastavuje. Nejedná se jen o změny, které přinesl nový občanský zákoník. Nejde jen o obavy, jak jsme na tom s kvalitou potravin, a otázky týkající se například rozsahu zahraničních dovozů produktů, v níž jsme byli před lety soběstační nebo téměř soběstační. Mnozí již sami poznali, jaké riziko představují například neuvážené půjčky či „hrdinství“ při neuhrazení poplatků a pokut. Je také třeba se zajímat o některé úkoly vlády, například co se skrývá za úkolem rekonstrukce státu? Žijeme v době, kdy se hraje o mnohé. Hraje se bohužel o kvalitu života vůbec a bezpečnost v ekonomicky oslabené, v mnoha směrech téměř rozprodané a zadlužené zemi, jejíž krása láká další a další kořistníky. Je zřejmé, že není daleko doba, kdy se bude možné opět přesvědčit o historií již potvrzeném zrádcovství sociálně demokratických programů a slibů. Rozhoduje se o nás jinde, již nejsme pány ve své zemi. Navíc v nedalekém zahraničí i u nás jsou patrny prvky nastupujícího fašismu. Je proto velmi aktuální Fučíkovo: „Lidé, bděte!“

ksc