Stanovisko Komunistické strany Československa

k útokům na prezidenta ČR

V těchto dnech jsme svědky toho, jak pravice v servilních médiích ostře vystupuje proti prezidentu ČR Miloši Zemanovi, na sociálních sítích proti němu organizuje demonstrace, které mají vyvrcholit o státním svátku 17. listopadu. Chystá též kampaň za sundávání prezidentských portrétů ve školách a petici za prezidentovo odvolání.

Po množství vulgarit, které v minulosti zazněly, a to bez jakéhokoli povšimnutí médií, z úst pravicových politiků tohoto státu, může jen opravdu naivní člověk uvěřit tomu, že důvodem současných útoků na Miloše Zemana jsou jeho z kontextu vytržené vulgární výroky, které zazněly v rámci nedělních Hovorů z Lán dne 2. listopadu tohoto roku. Je sice nutné přiznat, že zejména jeden z nich nebyl zcela v souladu s diplomatickým protokolem, avšak je nutné připustit i to, že prezidentskou mluvu je někdy nutné přizpůsobit úrovni myšlení a způsobu vyjadřování některých jedinců, aby byla větší šance, že přece jen i oni pochopí…

Skutečný problém však tkví v tom, že USA, ve svém sobeckém zájmu, chtějí v Evropě vyvolat válku s Ruskem. Rovněž spolupráce jejich „spojenců“ s lidovou Čínou je jim solí v očích. Zatímco někteří realističtí politici, včetně Miloše Zemana, jednají v zájmu svých zemí a obchodní, kulturní i jinou tradiční spolupráci, jak s Ruskou federací, tak i s Čínou mají zájem nejen udržet, ale i rozšiřovat. Ze strany USA jsou však tyto jejich kroky chápány tak, že jsou namířeny proti jejich záměrům a zájmům.

K vyvolání zmíněných kampaní a demonstrací proto USA aktivizují svá vlivová centra v těchto zemích, servilní a zrádcovská masmédia, včetně těch „veřejnoprávních" a využívají jakoukoli záminku ke znevážení těchto politiků. Jedná se o dobře propracované a vyzkoušené technologie vedoucí až k nejrůznějším barevným, květinovým a jiným revolucím, s cílem nastolení jim bezvýhradně podřízených mocenských struktur a režimů. Že při tom, a to v neprospěch občanů dané země, neváhají využít fašistických a jiných hrubě antihumánních až zločineckých sil, není nutné zdůrazňovat. Stejně, jako to, že takto dosažené prosazení zájmů USA je vždy na úkor prostých obyvatel dané země.

KSČ proto, jakkoli Miloše Zemana považuje za buržoazního, a mnohdy i antikomunistického politika, jej doporučuje jako prezidenta České republiky všemi prostředky podpořit a akcí a kampaní proti němu organizovaných se nezúčastnit.

Bylo by rovněž dobré si uvědomit, že poprvé v historii České republiky byl z vůle občanů prezident volen přímou volbou, a že množstvím hlasů, které pro své zvolení od voličů bezprostředně získal, je jeho mandát mnohem silnější, než tomu bylo u prezidentů v minulosti, a než je tomu u jiných zvolených politiků. Je proto nutné také mu umožnit, aby svou vůli a své názory mohl prosazovat mnohem aktivněji i osobitěji, než bylo doposud u prezidenta tohoto státu zvykem. A nám, považujeme-li se za demokraty, nezbývá, než tuto skutečnost respektovat.