Obnova socialismu je alternativou

Hlavni příčinu dlouhodobě neutěšené společenské situace v České republice spatřuje XXI. sjezd KSČ ve stranicko-státním puči, který po mezinárodní zradě věci socialismu přerušil po 17. listopadu 1989 budování socialismu v zemi, a v následné obnově kapitalismu.

Rozkradení národního bohatství, v nebývalém rozsahu zašantročení rozhodujících podniků a závodů do rukou zahraničního kapitálu a likvidace mnohých z nich z důvodu odstranění konkurence mají na svědomí to, že se v České republice dnes vyrábí mnohem méně než v minulosti. Ze stávající přežívající výroby pak mají užitek především její zahraniční majitelé.

Na daný stav ve společnosti doplácí většina občanů České republiky. Komunisté s podobným stavem nesouhlasí a jeho řešení vidí v obnově socialismu v zemi. Ano jde jim o to, odstranit v zájmu většiny národa kořeny současného stavu české společnosti - kapitalistické uspořádání společnosti. Přitom jsou si komunisté vědomi toho, že je nezbytné soustředit pozornost na obhajobu každodenních zájmů a potřeb většiny jejich spoluobčanů, a proto také především na otázky národní a sociální záchrany.

Pokud budou mít v zemi rozhodující slovo listopadoví a polistopadoví podvodníci, obnovující a garantující za cenu obrovských půjček kapitalismus, nemohou být naplněny národní a sociální zájmy většiny lidu.

Cesta dál nevede přes dílčí vylepšování kapitalismu a přes různé typy tzv. „sociálního státu". Ke společenské prosperitě a pokroku vede cesta obnovy socialismu. Komunisté přitom dobře vědí, že cesta obnovy socialismu v České republice nebude cestou snadnou a vyžádá si nemalého úsilí nejpokrokovějších sil společnosti.

Pro budoucnost země je velmi důležité, aby lidé ve své většině pochopili hloubku a vážnost listopadového podvodu, kdy místo jim slibovaného lepšího socialismu byl v zemi obnoven kapitalismus. Jde o to, aby lidé postupně vytvořili lidovou národní frontu schopnou účinně bránit jejich národní a sociální zájmy. Komunisté jsou připraveni aktivně se na vzniku a práci takového seskupení podílet.

XXI. sjezd KSČ

(25. února 2006