Stanovisko KSČ ke Straně evropské levice /SEL/.

Komunistická strana Československa /KSČ/ je stranou hluboce internacionální. V souladu s tímto svým zaměřením je připravena vést dialog o spolupráci se všemi skutečně komunistickými, dělnickými a pokrokovými stranami a organizacemi v zahraničí. Je si vědoma toho, že proti mezinárodnímu imperialismu, antikomunismu, revizionismu, oportunismu a kontrarevoluci se musí postavit sjednocené síly mezinárodního pokrokového a demokratického hnutí. Síly, které se nezřekly základních principů činnosti komunistických stran a nepodílejí se na protilidové politice vládnoucích režimů ve svých zemích či ve světě.

Proto KSČ odmítá proces koncipování tzv. Strany evropské levice /SEL/. Naopak. Hodnotí tento proces jako velmi nebezpečný, mající za cíl dosáhnout toho, aby se levicové síly staly loutkou a pouhým přívěskem evropských integračních procesů. Jde v podstatě o pokus znovu propašovat do levicově orientovaných sil již jednou odmítnuté myšlenky eurokomunismu. Tehdy eurokomunismus - dnes Strana evropské levice. Cíl je stejný - aby levicové síly nevytvářely překážky pro naplňování generálního cíle, který má imperialismus a kapitál v této části evropského kontinentu: jeho amerikanizaci, zeslabení a potlačení multikulturnosti a unikátnosti Evropy a národů, které zde žijí. Jako strana se odmítáme podílet na tomto procesu, odmítáme se podílet na "almužně", kterou si kapitál tyto síly kupuje a zavazuje je poslušností a servilností v evropském zákonodárném prostředí a v evropských institucích.

Touto cestou KSČ nikdy nepůjde a tyto praktiky tzv. sil evropské levice odmítáme. Naopak naším cílem je:

 

 

XXI. sjezd KSČ

25. února 2006