XXI. sjezd KSČ (25. února 2006)

Oslovení XXI. sjezdu KSČ - všem komunistům, levicovým stranám, občanským iniciativám a občanům v České republice

České veřejnosti,

pokrokově a levicově smýšlejícím spoluobčanům, předlistopadovým členům KSČ,

členům KSČM,

komunistům,

 

obracíme se na vás z jednání XXI, sjezdu Komunistické strany Československa, který se konal za mimořádně vážné situace doma i ve světě. Není vinou KSČ, že o ní občané České republiky vědí málo nebo nic. Polistopadová elita v zemi udělala doposud vše, aby tomu tak bylo. Již sama tato skutečnost však svědčí o tom, že se této elitě stala strana oním pověstným „strašákem", strašákem komunismu. Je jím proto, že je odhodlána plnit své poslání, do kterého obhajoba zájmů většiny společnosti a pracujících neodmyslitelně patří.

Vlády tzv. nejvyspělejších zemí světa vytvořily v honbě za světovládou a co nejvyššími zisky celosvětově situaci, která ohrožuje samu existenci lidstva. Přes všechny sliby mocných tohoto světa spočívá dnes záchrana lidského rodu na něm samotném. Je v rukou poctivých pracujících a pokrokových lidí, kteří si uvědomují nebezpečnost mamonu a válek, které jsou jím zrozeny.

Česká veřejnost a pracující by se neměli, nehledě na současnou politickou příslušnost a víru, nechat zmást lživou politickou hrou a nesplnitelnými volebními sliby těch, kterým jde o udržení moci, ještě vyšší zisky, a proto také o výnosná poslanecká křesla. A nikoli o naplnění zájmů a potřeb pracujících a většiny české společnosti.

V životě tzv. demokratických společností jsme svědky sílících projevů fašismu. Je třeba se nenechat mýlit tím, že se nejednou projevy fašismu mění, že jsou oproti minulosti jiné, zastřenější a bohatší, ale také nebezpečnější. Pravice se poučila.

V této době je v zájmu národní a sociální záchrany většiny národa moc důležité nenechat se dále dělit. Je třeba v zemi učinit a podpořit takové kroky, které povedou k vytvoření spolupracující reálné levice, která bude schopna účinně se postavit proti sílícím fašizujícím tendencím a domácí i zahraniční reakci. To v zemi, jejíž vláda je považována za jednu z nejpravicovějších vlád v Evropě, není nijak snadné. Je třeba se společnými silami postavit všemu, co by mohlo vést k dalšímu prohlubování neutěšeného stavu české společnosti. Ano, jedinou skutečně účinnou cestou k národní a sociální záchraně je společný postup většiny společnosti, většiny pracujících.

Za dané situace ve společnosti by se nebylo co divit, kdyby narůstal počet projevů občanské neposlušnosti a sílil občanský protest.

 

xxx

 

Události posledních několika let v Jugoslávii, Afghánistánu a Iráku, ale i jinde ve světě, odhalují oč skutečně tzv. vyspělému světu jde. Jde o akty na cestě za světovládou, o níž usilují USA a jejich nejbližší spojenci. Tak jak padly smyšlené záminky k agresi a následné okupaci těchto zerní, tak se Česká republika postavila do jedné řady s agresory, okupanty a vrahy.

Komunisté požadují okamžité stažení českých. jednotek, sloužících pod tou či onou záminkou agresorovi, a přijetí takových zákonů, které by něco podobného vládě země neumožnily. Za případnou odvetu okupovaných národů, za případné utrpení občanů České republiky nesou odpovědnost ti, kteří něco podobného svou servilností umožnili. Nositelé a osnovatelé válečných tažení by měli vědět, že se s nimi dokáže česká společnost po zásluze vyrovnat.

Lidé by měli vědět, že se svět nachází na pokraji světové imperialistické války, která podle mnohých již agresemi vůči Jugoslávii, Afghánistánu a Iráku začala.

Pozvedněme společně hlas za mír a pranýřujme skutečné nositele války, agrese, okupace, genocidy, terorismu a současných projevů fašismu. Za dané situace v České republice a ve světě se obracíme na všechny protipravicově, pokrokově, levicově smýšlející spoluobčany, obracíme se také na všechny komunisty. Spojme své síly v zájmu národní a sociální záchrany.

Víme, že v České republice žije a pracuje několik set tisíc občanů, kteří se nezávisle na tom, že nejsou z mnoha důvodů politicky organizováni, považuji za komunisty. Víme také, že mnozí z nich opustili stranu pro nesouhlas s polistopadovou nekomunistickou orientací strany. Jsme přesvědčeni o tom, že dnes, za velmi vážné situace doma i ve světě, nazrál čas proto, abyste soudruzi jako komunisté jednali. Rádi vás mezi sebou přivítáme, nechceme a nebudeme vám však vnucovat naše představy. Jsme pro dialog a vůbec si nemyslíme, že jsme lepšími komunisty. Důležité je, abyste nestáli stranou, abyste přispěli svým dílem ke vzniku a akcím spolupracující reálné levice v České republice. Prosíme vás o to, abyste zvolili takové přístupy a formy práce, které budou odpovídat nejen vašemu přesvědčení, ale především vašim možnostem.

Je čas.

Pokud projevíte zájem, naše strana vám bude ve vašem snažení nápomocna. Těšíme se na brzkou spolupráci.

Čest naší práci.

 

 

Výzva všem protipravicovým silám:

Komunistická strana Československa vyzývá protipravicové síly v zemi k hledání a brzkému nalezení cest společného postupu. Dnes je třeba vycházet z toho, co nás může spojovat a nikoliv z toho, co nás doposud rozdělovalo. Braňme společně naši národní identitu a státní svébytnost. Vystupme společně na obranu zájmů většiny společnosti. Vystupme společně proti válce. Zítra již může být pozdě.