Provolání XXI. sjezdu KSČ na obranu Iráku a proti válce

Představitelé mezinárodního kapitálu, především pak amerického kapitálu a sionisté, jsou těmi, co rozpoutali válku v Iráku. Na základě lživých obviněni (jak podobných s těmi fašistickými při procesu s G.Dimitrovem a s těmi užitými při přepadení Polska) zde v zájmu ropy a přežití státu Izrael umírají masově lidé, ženy a děti. Za přispění a souhlasu České republiky je okupována země se starobylou tradicí a bohatou a svébytnou kulturou.

Nestavíme se v době, kdy je svět plný dobře placených samozvaných žalobců a soudců této země, do role nekritických a neobjektivních obhájců. Jsme ale toho názoru, že občané této země mají právo rozhodovat o budoucnosti své země sami, stejně tak mají právo vládnout si sami bez loutkových vlád dosazených okupanty. Takové vlády, stojící na mnoha mrtvých ženách a dětech, nemohou přinést demokracii ani lidská práva a svobody, jak je chápe pokrokový svět. Občané Iráku mají právo si vládnou bez vrahů a okupantů z USA, Izraele, ale také těch, co jim slouží,jako je tomu v případě České republiky.

Vyjadřujeme lidu této země solidaritu v boji s vrahy, kteří okupují jejich zemi.

xxx

Chceme varovat všechny ty, co si myslí, že Irákem vše končí, nebo chtějí věřit tomu, že Irák je příliš daleko, a proto naší zemi nehrozí nebezpečí či případná odveta. Není tomu tak. Irákem (Jugoslávií, Afghánistánem) se dostal svět do vážného nebezpečí světového válečného konfliktu. Mezinárodní kapitál a světová reakce jako celek dělají vše, aby ovládly svět, aby zastavily pokrok. Využívají k tomu všech prostředků a stále častěji lží, strachu a mrtvých. To vše a mnoho jiného činí ve jménu mamonu a světovlády vyvolených. V zásadě tak činí ze strachu z pokroku, a proto také ze strachu z komunistických ideálů a socialismu. Správně spojuje světová reakce pokrok s koncem své kapitálové říše, se svým koncem.

Ano také v Iráku jde v nejobecnějším slova smyslu o pokrok a lidskou svobodu. Světová reakce bude ve svém strachu z pokroku, ze strachu sama o sebe ničit všem co vidí svět jinak než oni a není ochotno uznat její světovládu. Jde v zásadě o světovládu kapitálu. Co sdělit těm, co představují světovou reakci?

Štvete zatím s částečným a dočasným úspěchem veřejné míněni v Evropě a ve světě proti těm, co se chopili svého od nepaměti všeobecně uznávaného „svatého" práva na obranu své vlasti a víry před agresory, okupanty a vrahy. Oslavujete ve svých zemích ty, co odpalují rakety vzdáleni desítky či stovky kilometrů od svých obětí - žen a dětí A z těch, co obětují své životy za svou zemi a víru, jste nadělali teroristy hodné zavržení.

Stejně tak a ze stejných důvodů, ze strachu a zbabělosti a ve snaze zvrátit vývoj, jste postavili na stejnou úroveň fašisty a komunisty.

Všeho do času. Stamiliony lidi ve světě znají pravdu a stamiliony se k ní přibližují. To vás děsí. Prostor pro politické manévrování,  přesněji pro podvod, lhaní a zastírání se vám zužuje.

Ano, pro dosažení vašich světovládných záměrů se vám přestává dostávat času. Svět vám přestává v mnohém věřit a může to být zítra ještě horší. Ano, tak jako v minulosti, tak dnes hledáte záchranu pro své záměry ve válce. V tom, že utopíte lidské ideály, volání po opravdovém a nikoliv falešném pokroku v krví. Ano, jste ve svých záměrech  zvráceni, zlí, schizofrenní, fašističtí, a proto také nebezpeční.

Na toto nebezpečí upozorňujeme co nejširší veřejnost. Je v zájmu každého poctivého občana, aby se v zemi za jeho účasti vytvořila spolupracující reálná levice, schopná postavit se válečnickým snahám tzv. polistopadové elity, postavit se účinně na pozice národní a sociální záchrany. Ti, kteří dnes dokáží pozvednout hlas na obranu Iráku, pozvedají zároveň hlas na svou obranu a obranu své vlasti, neboť odsouzení agresorů, okupantů a vrahů v Iráku se sociální a národní záchranou, s mírem doma i ve světě souvisí.

 

NE válkám, agresím, okupacím, genocidě, státnímu terorismu!

ANO míru !

 

XXI. sjezd KSČ

25. února 2006