Práce všem - právo na život pro všechny (Volby 2006 - společný cíl, společný protivník)

 

            Víme, že vážnost celospolečenské situace v České republice si dnes uvědomují miliony lidí, kterým leží na srdci budoucnost země, která je jim domovem. Vedle jiného je tato vážnost situace, která je v rozporu s listopadovými sliby „o ještě lepším socialismu" dána nebývalou nezaměstnaností. Ta zasahuje do života společností zvláště citlivě, a proto jí také jako komunisté věnujeme náležitou pozornost. Není pochyb o tom, že právo na práci patří mezi nejzákladnější lidská práva. Tak tomu, jak víte, bylo po celých čtyřicet let budování socialismu. Dnes je tomu jinak a toto základní právo člověka je tak jako mnohá jiná polistopadovou mocí pošlapáno. Statisíce lidí se staly ve jménu obnovy kapitalismu v České republice nezaměstnanými a další tento úděl čeká.

            Strana považuje za nedůstojné člověka chtít a moci pracovat a nemít práci. Je nepřípustné, aby tomu tak v zájmu rozvoje společnosti a spokojeného života většiny jejích členů bylo do budoucna. Stejně nepřípustné je, aby se miliony lidí v zemi v obavě o práci bály vystoupit na obhajobu svých nejzákladnějších práv a zájmů. Ano, je skutečností, o které se mluví málo nebo vůbec, že značná část společnosti přestala být politicky aktivní, neboť jakákoli skutečná a účinná kritika moci a zaměstnavatele sebou nese nebezpečí ztráty zaměstnání, společenského postavení a následné vážné sociální nejistoty. Neustálý strach z budoucnosti se stal součástí života statisíců a milionů občanů České republiky.

Statisíce nezaměstnaných a desetitisíce bezdomovců, nebývalý počet sebevražd a celková společenská situace v zemi by měly vést k tomu, aby potomci husitů a bojovníků od Sokolova a Dukly řekli své - NE.

            Strana požaduje práci pro všechny co chtějí a mohou pracovat. Tak jak nemá nikdo právo brát člověku právo na život, tak nemá právo mu brát právo na práci a činit ho ve jménu ještě větších zisků nezaměstnaným. Jednou z možností jak dát najevo nesouhlas se stavem společností a jejího možného vývoje jsou volby. Volby a především jejich příprava poskytují možnost pozvednout hlas proti nezaměstnanosti a na obranu těch, kteří se již stali nezaměstnanými. Jedna z účinných možností spočívá v tom, že volič nepůjde volit. Všech možností, které v dané době poskytují volby je třeba využít. Přitom je velmi důležité si uvědomit, že volby samotné nemohou příčiny neutěšeného stavu společnosti a nezaměstnanosti vyřešit - ty spočívají v polistopadové obnově kapitalismu v zemi.

 

x x x

 

            Naše strana je za současného stavu společnosti připravena vstoupit za určitých okolností do voleb (účastnit se voleb). KSČ podpoří vznik případného protipravicového volebního uskupení a je připravena stát se jeho součástí. Podmínkou její účasti je pouze opravdovost takového záměru.

            O samostatné účasti ve volbách strana za současných podmínek neuvažuje, při jejich zásadní změně ji však nevylučuje.

Pokud jde o volební chování komunistů, vycházela by strana z toho, že nebude získávat voliče na sliby, které jsou v podmínkách polistopadové společnosti nesplnitelné, ale připomene to, že již dokázala za podpory lidu po dlouhá desetiletí garantovat dnes nedosažitelné vymoženosti. Myslíme si, že není projevem neskromnosti, pokud poznamenáme, že takovou schopnost komunisté měli a mají.

 

x x x

 

Věříme, že miliony občanů České republiky se chtějí mít lepe a chtějí pro sebe, své děti a blízké, pro svou zemi lepší budoucnost. To nám všem dává možnost společného postupu proti společnému protivníkovi.

 

ANO práci, NE nezaměstnanosti !

ANO společnému postupu proti společnému protivníkovi!

 

XXI. sjezd KSČ

25. února 2006