Prohlášení k mladým komunistům a levicově orientované mládeži

            Krajské a okresní výbory Komunistické strany Československa a její jednotlivé organizace budou vycházet vstříc levicově a pokrokově orientovaným mladým  lidem. Zvláštní pozornost bude strana věnovat mladým komunistům a je připravena s nimi spolupracovat. KSČ vyjadřuje solidaritu se zápasem a úsilím Komunistického svazu mládeže.

 

XXI. sjezd KSC

25. února 2006