POŽADAVEK NA DODRŽOVÁNÍ PRÁV ZARUČENÝCH ÚSTAVOU A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

 

            Žádáme o zrušení a anulování všech protikomunistických zákonů a aktů a o vyrovnání se všemi těmi, kteří jimi byli poškozeni. Žádáme, aby byla dodržována svoboda tisku a naplňováno právo nejširší veřejnosti na objektivní informace. Takových informací se veřejnosti v mnoha zásadních směrech nedostává.

            Žádáme, aby bylo zrušeno stávající embargo na informace o činnosti KSČ a dalších pokrokových sil. Žádáme o to, aby tyto síly měly skutečnou možnost komunikovat především prostřednictvím masmédií s veřejností. Takovou možnost tyto síly ze zákona či proto, že nemohou zaplatit statisíce a miliony, nemají.

            Protestujeme proti politice Evropské unie a Evropského parlamentu, která má vypadat jako demokratická a kterou zatím v mnoha směrech provází nerovné právo, nedemokratické tendence a dokonce fašizující prvky, tak jako v případě postojů k agresi v Jugoslávii, Afghánistánu a Iráku, ale také ve vztahu k symbolům komunistického hnutí. Těmto snahám je třeba postavit hráz jednotné národní a mezinárodní lidové (občanské) fronty, v mezinárodní solidaritě a akci pokrokových a levicových sil.

 

XXI. sjezd KSC

25. února 2006