17. listopad 1989

Stanovisko KSČ ze dne 25. 10. 2014

Blíží se opět výročí neblahých listopadových událostí roku 1989. Jako každoročně se v těchto dnech objevují různá vyjádření, a to na obou stranách politického spektra. A jak jinak, na straně pravé jde vesměs o chválu listopadových událostí a jejich údajných strůjců. Ta snad nemůže dnes již být motivována ničím jiným, než trvajícím konkrétním placeným úkolem, který lze shrnout slovy: do poslední možné chvíle ve službách nepřátel lidu této země, prostřednictvím masmédií, ale i ochotných individuí z řad antikomunistů, vymývat lidem v České republice mozky. Křečovitost a také již sílící strach antikomunistů a „demokratů“ jsou zřejmé a logicky se promítají v  absurdních, v mnoha případech i úsměv budících tvrzeních, pro která má veřejnost různá pojmenování, jako např. žvásty. Abychom uvedli alespoň jeden příklad za všechny - v tomto týdnu byl publikován názor, že ČR je dnes průmyslovou zemí. V některých sděleních koncipovaných na straně levé, takzvanou levicí, se objevují dokonce nové informace a nabízí se otázka proč? Proč nebyly zmíněny v době „vyšetřování“ listopadových událostí. Jen obtížně se soudný člověk může zbavit dojmu, že tyto „novinky“ mají posloužit pouze ke zviditelnění autorů, zvláště když jejich pravdivost nemá šanci veřejnost ověřit.

      Pokud jde o stanovisko Komunistické strany Československa (KSČ) k listopadu 1989 a následnému období, pak není na místě je v tuto chvíli opakovat. Bylo publikováno a je k dispozici. Podstatné je, že KSČ na svém před lety formulovaném stanovisku nemusí nic měnit.

      Podle poznatků naší strany je v naší zemi většina zklamaných, v nejednom případě rozčílených lidí a nebojíme se říci, zoufalců. Bezmocnost dohnala část veřejnosti, která není lhostejná a přišla k volbám, k absurdnímu upnutí se k multimilionářům, a to ve víře, že tito vyvedou společnost ze stávajícího stavu a zlepší osobní život lidí.

 Již 25 let nežijeme v „pravdě a lásce“, ale ve „lži a nenávisti“, zkrátka v kapitalismu. Republika se proměnila, opravují se centra měst, sídliště jsou barevná, nakupujeme zboží, jezdíme v hezkých autech, zkoušíme nepoznané a volně cestujeme…ale žijeme v rozkradeném a horentně zadluženém státě.

Komunistická strana Československa přeje občanům dobrý život s materiálními statky, avšak zároveň upozorňujeme na křehkost a zranitelnost dnešního počínání, kritický stav naší společnosti a velmi nebezpečnou situaci v současném světě. Lidstvo má znovu co do činění nejen s epidemiemi nemocí, ale bohužel také s jevem zvaným fašismus. Komunisté chrání své právo mít svůj názor a ideály. Těmi nemůže být společnost, v níž většina poctivých občanů od listopadu 1989 ne vlastní vinou musí přežívat se směšnou mzdou, přitom vychovávat děti a žít v hluboké nejistotě. Společnost, v níž někteří spoluobčané nemají ani střechu nad hlavou. Tomuto pocitu, typickému pro komunisty, odpovídá i náš dlouhodobý politický program vyjádřený heslem

„Československo – práce – socialismus!“

Ústřední výbor KSČ