Komunistická strana Československa (KSČ)

Proč jsme tady – náš program

Jsme zde, a to přes všechnu snahu těch, co zapomněli na své sliby a ničí národ. Voleb do zastupitelstev krajů využíváme proto, abychom o sobě dali vědět a řekli svůj názor na neutěšený stav společnosti.

Situace ve společnosti začíná být tak katastrofální, že se český národ nachází pod hrozbou totální likvidace. To není jedna z dnes tak módních předvolebních tezí. Jedná se o aktuální hrozbu a mnozí spoluobčané si ji začínají uvědomovat. O katastrofálním stavu české ekonomiky není třeba pochybovat. Stejně je třeba nahlížet na společenskou morálku, a to především morálku těch, co v zemi vládnou. Za poznámku stojí neutěšený stav národní kultury, školství, zdravotnictví, zákonnosti, sociálního zabezpečení občanů aj.

„v této zemi již bylo lépe“

Neslibujeme nesplnitelné. Nejsme u moci. Pravdou však je, že komunisté na rozdíl od tzv. polistopadové elity dokázali v poválečném období odstranit následky války a mnohonásobně zvýšit průmyslovou a zemědělskou výkonnost země. Dokázali dát lidu českou kulturu, vyspělé školství, zdravotnictví, sociální jistoty a tolik potřebnou bezpečnost. Ano, nedokázali to sami, miliony lidí mají na výsledcích socialismu podíl a sami lidé se zasloužili o to, že žili na svou dobu ve skutečně sociálně spravedlivé společnosti. Žili ve společnosti, která si vážila poctivé práce, ve společnosti bez elity lhářů, zlodějů a korupčníků.

„neslibujeme to, co zatím nemůžeme splnit – nejsme u moci“

Občané České republiky půjdou v letošních podzimních volbách volit s vírou v možnost pozitivních společenských změn. Měli by vědět, že politické strany a různá účelová volební uskupení, stojící napravo či nalevo politického spektra, nedokáží své volební sliby naplnit. Nedokáží dát národu skutečně sociálně spravedlivou společnost, nedokáží dát lidem žít důstojný a spokojený život. Konečně, posledních 23 let je toho nejlepším důkazem. Nedokáže to ani parlamentní komunistická strana (KSČM), jenž sice programově usiluje o socialismus, ale zapomíná na cesty, které k němu vedou. Pouhé řeči o sociálně spravedlivé společnosti k takové společnosti nevedou a ničeho jiného, skutečně prolidového, jsme nebyli svědky.

„važme volbu – nevěřme planým slibům“

Pokud dostanou skuteční komunisté důvěru, vědí co je zapotřebí udělat, aby lidem v zemi bylo lépe a ještě lépe. Naše strana neslibuje nesplnitelné. Jako komunisté víme, že vylepšovat nevylepšitelné, stavět hezký dům pro nás všechny na nepevných a rozpadajících se základech není možné.

Jsme tady proto, abychom podle svých sil a nejkrásnějších lidských ideálů přispěli k národní a sociální záchraně. Naše strana vidí cestu v poctivé práci, čestnosti, ve skutečné sociální spravedlnosti – cestu vidíme v socialismu.

„dobře známe podstatu komunálních problémů – odstraňme jejich příčiny“

„volte zásadní změnu“

„volme sociální zkušenost“