Zpět – hlavní stránka KSČ

 

Stanovisko KSČ k vyjádření nejvyššího představitele KLDR soudruha Kim Jong Una ze dne 22. září 2017

Nejvyšší představitel KLDR soudruh Kim Jong Un má plné právo na své vyjádření jako reakci na konfrontační projev amerického prezidenta Trumpa na půdě OSN. Protože platí, že na hrubý pytel patří hrubá záplata, je evidentní, že diplomatická reakce nejvyššího korejského představitele by byla USA vnímána jako slabošská a nedala by plně najevo, že KLDR si chce po svém budovat svůj stát, který svou existencí nikoho neohrožuje, a nenechá se v tomto úsilí nikým zastrašit. Demonstrace síly, a to i jaderné, je jen prostředkem k tomu, aby s KLDR bylo jednáno jako s rovnocenným partnerem a nedočkala se tak osudu jako v minulosti státy Irák, Libye a jiné země, které na podmínky USA jim vnucené pro zachování míru přistoupily, ale po té byly USA napadeny a ostatním světem zrazeny. KSČ souhlasí s vyjádřením soudruha Kim Jong Una a věří, že celá dnešní krizová situace na Korejském poloostrově se vyřeší rozumnou a mírovou cestou.

Zpět – hlavní stránka KSČ