Stanovisko KSČ k "mimořádným volbám", říjen 2013

ÚV KSČ na svém 8. zasedání dne 5. 10. 2013 v Praze přijal stanovisko k současným " mimořádným volbám " v ČR, které se budou konat 25. - 26. 10. 2013:

Ø Především, tyto volby se konají v situaci, kdy je v ČR po všech stránkách katastrofální situace. Tento stav a stále zhoršující se podmínky pro život lidí Komunistická strana Československa (KSČ) nezavinila. Nepodílela se od roku 1989 na vládě ani na činnosti parlamentu a nebude také dnes za nikoho tahat horké kaštany. KSČ se těchto mimořádných voleb neúčastní.

 

Ø Kroky, které naši společnost k těmto mimořádným volbám přivedly, nebyly vedeny snahou něco zlepšit. Jde jen o další švindl a podvod páchaný na lidech, který má zajistit zvolení těch stejných, co se chytře a mazaně přeskupují, co způsobili nepřijatelnou situaci v naší zemi. Jde o akci těch, kterým jde jen o to, aby si udrželi posty a dobře placená koryta. Jsme svědky populismu nemorálních lidí a jejich slibů, které se nedají za daného stavu země splnit. Nikdo z nich nemá tolik slušnosti a odvahy říci, že naše země se více a více propadá do hlubin marasmu.

 

Ø Je velmi smutné, že stejně se chová i vedení KSČM. Dosavadní úspěšnost KSČM ve volbách byla dána tím, že zneužívá ve svém názvu slovo „komunistická“ a řadu let takto parazituje na tom, že si lidé pamatují minulou poctivou práci komunistů, úspěšných budovatelů naší země. Vždyť v programu KSČM není zmínka o návratu k socialismu, jeho obhajoba, odkaz na jeho přednosti pro současnost, ale především o socialistické budoucnosti. My jsme přesvědčení, že 21. století je století socialismu, ať se to někomu líbí či nelíbí. Vedení KSČM o socialismus neusiluje, ale podporuje jako ČSSD tzv. "kapitalismus s lidskou tváří". O svém zaměření se snaží klamat i vlastní členskou základnu KSČM, proto se uchyluje k občasnému popichování, ale pouze takovým způsobem, aby to stávající režim nebolelo.

 

Ø KSČ jako strana budovaná na demokratických principech nechává na každém členu, aby se rozhodl sám. Přestože máme k vedení KSČM výše uvedené výhrady, považujeme členskou základnu KSČM stále za svého nejbližšího spojence. Věříme, že soudruzi pochopí, když voliči za naši stranu, kteří se rozhodnout jít k těmto mimořádným volbám a podpořit KSČM, využijí možnosti kroužkování.

 

Ø Vyzýváme všechny voliče a lid této země s bohatou a záviděníhodnou historií, aby řekli konečně DOST tomuto systému, tj. všem podvodníkům, zlodějům, rozkrádačům této země, nesmyslným a neoprávněným církevním restitucím, cizákům, kteří žijí na náš úkor a zemi drancují. Všem, kdo manipulují s naším vědomím, kdo za velké peníze prodávají drogy našim dětem. Zkrátka, aby řekli STOP těm, kteří ožebračují náš národ a postupně ho likvidují. Není více jak dnes aktuální heslo, než

„Proletáři všech zemí, spojte se!“

Naše volební heslo do příštích řádných voleb zůstává

"Československo, práce, socialismus!“

Ústřední výbor Komunistické strany Československa, Praha 5. 10. 2013