2. kolo přímé volby prezidenta ČR

 

 

Rozšířený sekretariát ÚV KSČ dne 24.1.2013 projednal stav účasti KSČ na přímé volbě prezidenta ČR. S odkazem na níže uvedené Stanovisko KSČ znovu vyzývá komunisty a sympatizující, aby se 2. kola této přímé volby zúčastnili a podpořili Ing. Miloše Zemana.

 

Stanovisko Komunistické strany Československa

k přímé volbě prezidenta České republiky

a jejímu druhému kolu

 

Komunistická strana Československa (KSČ) má výhrady k přímé volbě prezidenta ČR. Vždyť přerušuje jednu z tradic - historicky osvědčenou nepřímou volbu hlavy státu. A navíc, staví před závažné politické rozhodnutí i ty občany, kteří se jinak o politiku blíže nezajímají, nesledují dlouhodoběji kontinuitu společenských poměrů a zájmů v zemi, čehož umně využívají volební štáby a média. Přímá volba prezidenta ČR, respektive její druhé kolo, je však před námi a lze si jen přát, aby se lidé rozhodli správně, protože jde o všechno. Jde o naši zemi!

 

Jak uvádíme v našem vnitrostranickém listu „Československý komunista – JISKRA“, č. 155/2012, i my komunisté se jako účastníci prezidentských přímých voleb považujeme za spoluodpovědné za jejich výsledek. Naši pozici jsme vyjádřili heslem „ZEMAN NA HRAD!“ a doporučili jsme nejen sami sobě účast při těchto volbách.

 

Nyní, tj. před druhým kolem přímé volby prezidenta ČR, Komunistická strana Československa vyzývá nejen své voliče, kteří ji podpořili v krajských a senátních volbách, ale všechny občany ČR, kterým není lhostejný osud naší země, aby dali ve druhém kole hlas vítězi kola prvního - Čechovi MILOŠI ZEMANOVI. Apelujeme v této věci na voliče naléhavě, protože zvolením K. Schwarzenberga, potomka pobělohorské šlechty a významného představitele kosmopolitní světové buržoazie, by se bezesporu otevřela cesta podřízení českých politických, ekonomických a kulturních zájmů zájmům mezinárodní buržoazie. Vždyť již v těchto dnech sám zašel tak daleko, že zpochybňoval platnost Benešových dekretů.

 

Komunistická strana Československa, která vznikla v roce 1921, se obrací na všechny občany ČR, aby v zájmu zdejšího lidu a naší země podpořili kandidaturu ING. MILOŠE ZEMANA, CSc.  a nedopustili tak rozplynutí našeho malého národa v soukolí celoevropského prostoru.

 

Praha 21. ledna 2013

 

 

l. kolo přímé volby prezidenta ČR

Stanovisko KSČ k přímé volbě prezidenta republiky v roce 2013 se vzhledem k hodnocení stávajících adeptů a zájemců o HRAD nemění. KSČ vyjadřuje podporu Ing. Miloši Zemanovi, CSc., který byl zvolen za Občanské fórum do Sněmovny národů Federálního shromáždění, později byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ČR a předsedou České strany sociálně demokratické. Pozici KSČ lze vyjádřit heslem: „ZEMAN NA HRAD!“

Praha, 18.10.2012