Zpět – hlavní stránka KSČ

Stanovisko KSČ po summitu NATO, konaném ve dnech 8. – 9. 7. 2016 ve Varšavě

Summit NATO 2014, který byl ve Walesu, se prakticky ničím nelišil od summitu, který se konal ve Varšavě 8.-9. 7. 2016. Cílem summitu ve Varšavě bylo zvýšit výdaje na armády, posílit východní křídlo společenství rozmístěním tří až čtyř tisíc vojáků a podpora vojenských základen v tomto regionu. Jde stále o to stejné, co nejvíce obklíčit Rusko. Podívejme se, jak daleko od amerických měst je ruský voják a jak blízko ruským městům je americký voják. V pozadí jsou USA, které nepřímo, to znamená vždy přes někoho, si zajišťují své zájmy.

Ale summit ve Varšavě nebyl jen o vojenských otázkách. Jednalo se také o ekonomických zájmech USA, a to pod rouškou tzv. zajištění bezpečnosti zemí Evropské unie a dalších. Přitom prosazování zájmů USA ve skutečnosti poškozuje nejen bezpečnost v Evropě, ale i ekonomiku evropských zemí, včetně zemědělství. USA k tomu využívají chaosu, k jehož vzniku záměrně přispívají. Dnes evropské země ztrácejí zejména v důsledku uvalených sankcí proti Rusku, které na rozdíl od USA a Evropské unie dodržuje své závazky.

České republice hrozí v důsledku zaprodanosti jejích představitelů (netýká se prezidenta republiky), že bude dále ničena např. naše zemědělská výroba, a to z důvodu přebytků v jiných zemích. Budeme postupně zbaveni vlastní zemědělské výroby, to znamená, že už vůbec nebude řeč o nějaké soběstačnosti, ale o tom, že při otočení politického kormidla zůstaneme bez vlastních potravin. V našem zemědělství je situace horší, než po ukončení 2. světové války. V řadě potravinových komodit jsme na tom hůř než Rusko. Ve výrobě potravin jsme již dnes tak závislí na zahraničí, že je to skutečně katastrofální výhled pro budoucno.

Otázka zní: “Proč se summit vojenského paktu zabývá ekonomikou, to znamená vlastně životní úrovní a budoucností převážné občanské většiny v evropských zemích?“ Na tuto otázku jsme odpověď od servilních sdělovacích prostředků a politiků nezaznamenali. Proto na to nezapomínejme při volbách! Čekáme také, kdy se prezidentu ČR omluví někteří politici, sdělovací prostředky a tzv. pražská kavárna za to, že ho nedávno dokonce i vulgárně kritizovali v souvislosti s přijetím nejvyššího představitele Číny. Jak nám dnes tito zaprodanci vysvětlí, že do Číny po prezidentu Miloši Zemanovi směřují nejen svými myšlenkami, ale i fakticky, a to bez takového humbuku, další představitelé, včetně představitelů zemí západní Evropy.

Ne každý měl šanci se dovědět, což je pro českou „demokracii“ a „svobodu slova“ příznačné, že v době konání summitu NATO ve Varšavě se konala ve Varšavě Konference Světové rady míru s programem proti rozšiřování NATO. Zúčastnili se jí delegáti z 22 zemí. Z České republiky zde byli zastoupeni Asociace Vojáci proti válce, České mírové fórum, České mírové hnutí, Klub českého pohraničí, Českoslovenští vojáci v záloze pro mír. Z politických stran se zúčastnila Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska, Komunistická strana Moldávie, Polská komunistická strana měla zastoupení v předsednictvu a konferenci pomáhala zajistit. Škoda, že na toto významné jednání nevyslala svého delegáta Komunistická strana Čech a Moravy.

 

Přečetli jsme jeden z referátů přednesených na Konferenci Světové rady míruzde