Vysvětlení Komunistické strany Československa k otázce, proč se nezaregistrovala do voleb do Evropského parlamentu

Členové naší strany a sympatizující s Komunistickou stranou Československa (KSČ) dobře znají pozici KSČ k probíhající mezinárodní integraci, zejména pak s ohledem na výsledky globálních účinků současného světa. Víme, že je tato integrace nezbytná. Ale řekli jsme, že je integrace a integrace. Zejména teď, když probíhá finanční krize a je zřejmá bezvýchodnost dosud předkládaných konceptů k jejímu řešení, vedou nás tyto jednotlivé skutky k hlubšímu zamyšlení.

Komunistická strana Československa (KSČ) je přesvědčena, a probíhající krize to dokládá, že staré doktríny společenského uspořádání a snahy o reformy kapitalismu jsou na „dně“. Kapitalismus je nereformovatelný. Úsilí o jeho vzkříšení se míjí účinkem. Události minulého období ukazují, že odpovědi na současné problémy, jednotlivé skutky, kterých jsme svědky, jsou neúčinné. Prodlužování tohoto stavu může bohužel vést podle zkušeností KSČ k závažným procesům (válku nevyjímaje), které si samozřejmě KSČ ani její příznivci nepřejí. Nestrašíme, takové nebezpečí zde skutečně je.

Období studené války a další okolnosti přivedly řadu lidí, zejména v bývalých socialistických zemích, k názoru, že cesta vpřed, cesta za lepším životem a do otevřeného světa vede přes Evropskou unii (EU), že vstup do EU a další vstupy přinesou blaho atd. Zkrátka, lidé byli velmi natěšení. Nyní dochází z tohoto „českého zmezinárodnění“ v nových společenských podmínkách k určitému vystřízlivění. Komunistická strana Československa (KSČ) je stranou způsobilou se dívat důkladně kolem sebe a pravdivě posuzovat svět.  A také uvažovat dále než jen přemýšlet o bohatství bez odpovědnosti, což čeká zvolené europoslance.

Komunistická strana Československa (KSČ) může v tuto chvíli jen zopakovat, že vidí cestu vpřed (máme na mysli cestu k lepším dobám pro většinu) v  podpoře úsilí o vytvoření věcně spolupracující levice v České republice. Proto bude přes všechny překážky dál neúnavně pokračovat v zápase za vytvoření nového půdorysu této účinné spolupracující levice ve věcech domácích, regionálních i mezinárodních. Patří mezi ně nepochybně i volby, včetně voleb do Evropského parlamentu.

Komunistická strana Československa (KSČ) je stranou politicky konstruktivní, není stranou bezprogramového protestu. V těchto dnech si připomíná 88. výročí svého vzniku. Má dlouhou vnitřní i zahraniční zkušenost a současně povinnost tuto zkušenost ve své politice zúročit. KSČ je stranou s velkou tradicí, do níž vstupuje i historie spojená s otázkou, do jaké míry odpovídají tradiční prvky měnící se realitě. KSČ má v těchto věcech jasno.

Komunistická strana Československa (KSČ) má samozřejmě po volbách do Evropského parlamentu nejblíže k případné spolupráci s Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM). Je ale přesvědčena, že má před sebou mnoho společných úkolů například také se Stranou demokratického socialismu a bezpočtem občanských iniciativ.

Komunistická strana Československa (KSČ) svoji účast i neúčast ve volbách bude vždy spojovat s tématy teoretického i praktického uvažování o sobě samé. Nᚠnázev KSČ je rámcovou informací o tom, co strana dělá a co nabízí Evropě a české veřejnosti. KSČ je přesvědčena, že demokratické respektování určité názorové různosti, která je pochopitelně ve spolupracující levici možná, je výrazem politického umění pohybovat se v současné složité společenské situaci domácí i vnější a nacházet společného jmenovatele k činnosti uvnitř půdorysu této spolupracující levice. 

Komunistická strana Československa (KSČ) se sama nezúčastní letošních voleb do Evropského parlamentu. Nezaregistrovala se, protože je přesvědčena, že zatím nedozrály podmínky pro účinné vítězství v těchto volbách. Podpoří případně kandidátku KSČM a v ní zejména některé jednotlivce, skýtající záruky o možné společné cestě v budoucnosti.

 

Předsednictvo ÚV KSČ

Praha, 23.5.2009