Ústřední výbor Komunistické strany Československa (KSČ) na svém řádném zasedání dne 15.6.2013 v Praze přijal toto stanovisko:

Komunistická strana Československa ve svých dokumentech a sděleních upozorňovala, že přijde období, kterého jsme dnes reálně svědky. Byla odstartována další etapa mezinárodní akce, a je nám zřejmé, že v jejím rámci lze očekávat v této republice mnohem závažnější věci, než dosud.

Ekonomický, sociální a právní systém kolabují. Lze říci, že pravice i levice, a to v souběhu a současně, se zúčastňují a zabezpečují každodenními aktivitami totální krach těchto systémů. Mediální prostředky jsou nedílnou součástí tohoto procesu.

Naše republika dnes především potřebuje, aby komunisté a poctiví občané, kteří ještě váhají, se zcela, tj. na 100 %, zbavili jakési naděje či víry v to, že „listopad“ byla pozitivní věc, že se pouze těm, kteří jej organizovali a dnes jsou u moci, něco malého nepovedlo či jen něco malého pokazili.

Když v těchto dnech u nás došlo k oné, medializované kriminální zápletce, každý se mohl přesvědčit o tom, jak reprezentanty tzv. pravice a tzv. levice spojují ustarané tváře z obavy o naši demokracii (rozuměj z obavy zejména o vlastní výnosná korýtka).  Např. V. Filip nevyužil ideální šance a neřekl, že listopadový experiment byl součástí mezinárodní akce, která odstartovala likvidaci evropského socialismu. Měl možnost se vzdát v celé šíři listopadového puče a závěrů Mimořádného sjezdu KSČ jako takového. Neučinil tak. Vyjádření za KSČM jsou obecně dlouhodobě nepřijatelná a mohou vznikat proto, že poslanecký klub KSČM neodpovídá svým složením struktuře společnosti a hlavní slovo v něm navíc mají tzv. komunisté. Je-li výstupem z poslaneckého klubu KSČM např. sdělení, že u nás došlo k jednomu z nejzávažnějších narušení „našeho demokratického systému“, pak jde o nějaký jejich demokratický systém, který není a nemůže být za žádných okolností demokratickým systémem komunistů z KSČ. K aktuálním vystoupením mediálních figur za ČSSD si dovolujeme připomenout životem prověřenou pravdu o tom, jak nebezpečné pro poctivého člověka jsou sociáldemokratismus, jeho zrádcovské vemlouvání, výzvy a gesta.

Vážení soudruzi a spoluobčané, věřte, že nikomu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dnes nejde o obnovení socialismu v zemi. Naopak, reprezentanti levice, kteří nám jsou médii prezentováni, mají důvod dělat vše, aby socialismus nepřišel. Dostali by totiž tak asi desetinu výplaty proti té dnešní, k tomu odpovědnost, starost, práci, požadavek sebereflexe a kontroly. V parlamentu je shoda o kapitalismu budovaném s označením „kapitalismus s lidskou tváří“.

Komunistická strana Československa (KSČ) má kontraprogram proti programům všech současných parlamentních stran. Jde nám o socialismus. Náš program charakterizujeme heslem: „Československo – práce – socialismus!“ Zároveň uvádíme, že nejsme zabedněnci. Chápeme mj. význam integrace v Evropě, má-li Evropa jako unikátní celek úspěšně soutěžit se světovými ekonomickými centry. Jde ale o to, jaké pojetí evropská integrace má, resp. by měla mít.