Stanovisko KSČ k 65. výročí Vítězného února

 

ksc

 

KSČ DNES A ÚNOR 1948

 

ÚNOR KOMUNISTICKÝ, PŘEDEVŠÍM VŠAK LIDOVÝ

 

Soudružky a soudruzi,

my, komunisté, máme své symboly a výročí. Pro nás je tím největším mezníkem v 90leté historii Komunistické strany Československa Únor roku 1948. Tedy událost, jež se stala již před 65 lety. Pro nás – československé komunisty - to však není událost překonaná časem.

V této zemi se dnes na Únor nevzpomíná. A pokud ano, tak jako na akt komunistického puče. Ano! Únor byl komunistický! Ano! Byl vším. Ne však pučem. Byl aktem, který se uskutečnil demokratickou a ústavní cestou, bez jediného výstřelu a bez kapky krve. Byl aktem všelidové revoluce, nikoliv pouze komunistů. Byl aktem revoluce socialistické. Splněním přání drtivé většiny československého lidu. Při této příležitosti oceňujeme postoje a úlohu Lidových milicí, kterou v této době sehrály.

Víme, že dějiny jsou dějinami třídních střetů a bojů. Ty se dějí nezávisle na tom, zda si to jednotlivec, zájmová skupina či celá sociální skupina přejí či nikoliv. My jsme pro revoluce. U nás i ve světě. Revoluce byly, jsou a budou. Víme, že každý zvrat a změna něco přináší. Pozitivního i negativního. Chtěného i nežádoucího.

Únorová revoluce v roce 1948 přinesla československému lidu to, co očekával. Práci, jistotu a radost ze života. V krátké době potom to hlavní, co bylo cílem, velmi slušnou kvalitu života. Přirozeně, byla část, která historicky nemohla být spokojenou skupinou. Komunistická strana Československa řešila potřeby nemajetných, hladových, zbídačovaných, odstrkovaných a ohlupovaných. Nikdy tu nebyla, není a nebude pro všechny!

 

ü Ano – Únor roku 1948 je spjat s marxismem-leninismem.

A my se k tomu hlásíme přesvědčeni o správnosti vítězství pracujícího lidu.

ü Ano – Únor roku 1948 je spojen s naším předsedou strany a později prezidentem soudruhem Klementem Gottwaldem.

My se k tomu hlásíme a vážíme si jeho role pro stranu ve dnech Února 1948 a po něm.

ü Ano – myslíme na ohromnou budovatelskou práci lidu, obnovu, výstavbu, usilování a hledání.

My i dnes se s obrovskou úctou a hrdostí hlásíme ke všemu, co bylo postaveno, vykonáno, organizováno a objevováno a co naše strana v jednotě s lidem plánovala, řídila a vykonávala pro budování socialismu a jeho obranu.

ü Ano, byli jsme to my – komunisté, kteří se nezalekli dočasné prohry, nesouhlasili s podivným předáváním politické a ekonomické moci po událostech, které tak promyšleně zorganizovaly skupiny zrádců u našich přátel i uvnitř naší socialistické republiky a které u nás vyvrcholily kontrarevolučními událostmi v listopadu 1989.

A my se hlásíme k tomu, že nesouhlasíme. My nebudujeme kapitalismus. Kritizujeme ty, kteří jej hájí.

 

Máme jasno v tom, co chceme

Pro lidi „osvobozenou práci“. Zejména naši starší soudruzi o tomto rádi hovořili. Dnes dobře víme co to je ta osvobozená práce. Je to to, co lidé nemají. O co přišli! Znamená to: práci mít a být „osvobozen“.

 

Osvobozen od čeho?

ü od totální podřízenosti

ü od žadonění o práci

ü od strachu

ü od nenažranosti a nepřiměřenosti zisku

ü od vysoké životní úrovně na úkor jiných

ü od neodůvodněné drahoty

A mít:

ü radost z práce

ü radost ze smyslu a užitečnosti práce

ü kolektivní radosti a spolupráci při práci

ü dostatečné mzdy

 

Odmítáme a odsuzujeme:

ü rozbití Československa

ü likvidaci československé ekonomiky

ü předání vlády nad ekonomikou nadnárodním monopolům

ü lustrační zákon dělící občany na kategorie

ü kult peněz, za něž se nakupuje zdraví, kultura a vzdělání

ü býti agresory v lokálních válkách ve světě

ü nesvobodu a pohrdání nemajetnými

ü zrádcovský mimořádný sjezd KSČ v prosinci 1989

ü postoje tehdejších poslanců Národního shromáždění za KSČ, kteří se nezachovali jako komunisté, ale jako bezpáteřní, a svými hlasy prakticky zvolili disidenta Václava Havla za prezidenta ČSSR

 

Soudružky a soudruzi,

vzpomínáme slavné Únorové dny 1948. Vzdáváme hold poctivým komunistům, kteří žili jako komunisté a jako komunisté svou stranu nezradili v žádné době. Před námi jsou nové úkoly.

ü Je to boj proti kapitalismu.

ü Je to usilování o lidi a národ.

ü Je to život v socialismu.

 

Nejsme nenávistní a závistiví. Jsme hrdí a věčně optimističtí.

 

Před námi jsou nové „únory“!

 

Ať žije Komunistická strana Československa

 

Sláva a čest účastníkům Vítězného února 1948!

21. století bude patřit socialismu!

 

V Praze 23. 2. 2013