Výzva XXII. sjezdu KSČ

členům KSČM, „neorganizovaným“ komunistům, levicovým subjektům a levicově orientovaným jednotlivcům, sympatizujícím

 

Vážené soudružky a soudruzi, přátelé.

My, účastníci dnešního sjezdu KSČ, se obracíme k vám, kteří jste doposud neprohlédli oportunistickou politiku vůdců KSČM a jejich nemarxistický přístup k politice, kterou uplatňují v této straně, abyste přehodnotili své názory a z třídních pozic zhodnotili, co se ve vaší straně děje, jakou roli a pro koho vedení strany vlastně uskutečňuje záměry, které jsou na sjezdech schvalovány.

Nevadí vám, že pod současným vedením přišla KSČM v posledních volbách téměř o tři sta tisíc voličů? Že strana od roku 2006 ztrácí čím dál tím více? Vždyť ztrátou hlasů a poslanců na různých úrovních jste přišli o řadu milionů, které vás nyní limitují ve vaší činnosti. Proč, nejen z těchto, ale i z dalších „malérů“ nebyly vyvozeny na nejvyšší úrovni žádné adekvátní závěry? Proč se výkonný výbor nezabývá tak vážným problémem, jako je pokračující úbytek členů a základních organizací aj.

Obracíme se na vás, prosaďte, ať se KSČM přihlásí k jedenadvaceti podmínkám Komunistické internacionály, marxismu-leninismu, Pchjongjangské deklaraci, třídnímu posuzování věcí, odstoupení jako pozorovatel od Strany evropské levice, ať zabrání dalšímu štěpení vašich řad, více udělá pro sjednocení KSČM, KSČ, levicových subjektů a těch, kteří ji doposud podporují a mají snahu s ní co nejvíc komunikovat, zrušit

platnost XVIII. sjezdu KSČ aj.

Přece ani vám, kteří jste v této straně, nemůže být jedno, že strana s komunistickým přívlastkem nemůže být v rozporu s názory členské základny a porušovat všechny zásady komunistické strany.

Vždyť už jednou je třeba najít sílu k uskutečnění změn, které vrátí tuto stranu mezi komunistické a nikoliv, že vás „poženou“ k sociáldemokratismu, tedy do náruče sociálních demokratů. Tyto pokusy tady už byly a ztroskotaly. Přičiňme se všichni společně o to, že to neprojde ani tentokrát!

Nelze se přece do nekonečna vymlouvat, je málo možností rozhodovat o tom, kam bude strana směřovat a svádět vše jenom na vedoucí činitele KSČM. Vy sami se musíte vzchopit a požadovat obrat kurzu těchto lidí. Pokud tak nebude učiněno, hrozí v podstatě této straně zánik, který by byl neodpustitelný.

Chceme s vámi společně jít do tohoto zápasu. Jsme připraveni organizačně, ideově i jinak pomoci při realizování tak náročného úkolu, jako je sjednocení nás, komunistů, v jeden komunistický subjekt, který se nebude bát přihlásit k zásadám marxismu-leninismu, k jedenadvaceti principům Komunistické internacionály a tvrdému boji proti současnému kapitalismu. Naším cílem přece není neustálé vylepšování fungování kapitalistického zřízení, které ždímá z lidí vše jenom pro uskutečnění svých cílů, svých zisků, světových surovin a trhů.

My se musíme zbavit prázdných a nic neříkajících frazeologií, například o lidech práce, občanské společnosti, sociálně spravedlivých reformách, zlidštěném socialismu, demokratizaci Evropské unie, překrucování historie. Odstranění pojmů socialistická revoluce, třídní boj a všeho, co je cizí komunistům a jejich stranám.

Vývoj devadesáti let Komunistické strany Československa nám, soudružky a soudruzi, potvrdil oprávněnost jejího vzniku a opodstatněnost jejího vedení naší společnosti v dobách socialismu. Toto si nesmíme nechat vzít našimi zavilými nepřáteli a současnými renegáty oportunismu, revizionismu a antikomunismem.

Současné vedení KSČM a uplatňovaná politika v praxi včetně odsouzení minulosti KSČ nám dává plně za pravdu, že nejen toto vedení, ale strana jako taková již není stranou komunistickou.

Pojďme využít současného období 90. výročí vzniku KSČ i připravovaného sjezdu KSČM využít k tomu, abychom dosáhli společně vytvoření jednoho komunistického

subjektu, který bude plně uznávat a pracovat na principech marxismu-leninismu a sjednotí všechny síly, které tyto zásady ctí a uznávají.

 

Ať žije Komunistické strana Československa, ať žije socialismus!

 

Účastníci XXII. sjezdu Komunistické strany Československa

Praha 14. května 2011