Prohlášení XXII. sjezdu Komunistické strany Československa

k 90. výročí založení strany

 

V těchto slavných májových dnech si připomínáme 90. výročí založení Komunistické strany Československa. Devadesát let boje proti sociálnímu útisku a zápasu za sociální spravedlnost, životní jistoty a důstojný život pracujících, proti útisku většiny parazitující menšinou.

Ve své bohaté historii prošla strana různými stupni vývoje, od revoluční opoziční strany do Února 1948, přes vítěznou politickou sílu, která provedla největší sociální a společenské změny v krátké historii československého státu, prošla si vlastní krizí a konci šedesátých let minulého století, dokázala se konsolidovat a úspěšně vést naši společnost cestou k rozvoji socialismu. Na začátku devadesátých let, zejména zradou vedení KSSS a jejímu zpronevěření se základním myšlenkám marxismu-leninismu a proletářskému internacionalismu, utrpěla naše strana dočasnou historickou porážku. Jednou z hlavních příčin této porážky byl soustředěný útok imperialismu trvající od dob ukončení druhé světové války proti nově vznikajícímu společenskému systému, kterému jsme se nedokázali úspěšně ubránit.

Je zcela přirozené, že historii strany provázely některé chyby a omyly vyplývající z aktuální společenské situace v dané historické době, z revolučního nadšení a z nezkušenosti, která ruku v ruce provází vznik všeho nového.

Společenský vývoj nemá technické normy, které přesně určují jeho budoucnost a chování. Ve společenském vývoji hraje rozhodující roli lidský faktor a aktuální situace ve společnosti, nálady a další objektivní i subjektivní vlivy, které například přinesly i listopad 1989.

Je důležité, že se strana vždy dokázala z vlastních chyb poučit a následně vedla společnost vždy ke kvalitativně vyššímu stupni vývoje. Strana ve své historii mnohokrát prokázala, že je schopna a umí řešit rozhodující problémy, orientovat se ve vzniklé situaci a být zárukou pokroku.

Soudružky a soudruzi, i XXII. sjezd píše historii strany. Důležitou historii! Prožíváme jedno z nejsložitějších období naší existence. Hysterický antikomunismus, snaha o zákaz komunistických stran, neexistence jednotného mezinárodního komunistického hnutí, bezohledný a dravý imperialismus, to vše jsou faktory, které výrazně ovlivňují naši činnost. Národ se nechal oklamat lidmi, kteří buď již ztratili, nebo postupně ztrácejí svoji tvář, ale mezitím stačili napáchat obrovské škody. Tito lidé se nemohou smířit s naší existencí, neustále opakují: přejmenujte se, omluvte se, zmizte na smetiště dějin.

Za co se máme omlouvat?

Za vytvoření bipolárního světa, který dokázal 40 let úspěšně bránit rozpínavosti bezohledného imperialismu, tak jako to dnes předvádí v bývalých zemích socialistického tábora, v arabských státech, v Asii a všude tam, kam vojensky a ekonomicky vstupuje pod záminkou ochrany lidských práv, v zájmu svého vlastního prospěchu?

Za to, že jsme vytvořili podmínky pro důstojný život pracujících spravedlivým rozdělováním výsledků vykonané práce a zabránili kumulování zisků ve značně omezeném okruhu vlastníků výrobních prostředků?

Za vysokou úroveň a bezplatnou zdravotní péči? Za sociální jistoty a práci pro všechny, kteří chtěli poctivě pracovat? Za soběstačnost ve výrobě potravin a jejich nezávadnost?

Za bezpečnost a ochranu poctivých lidí před kriminálními živly, za to, že jsme bránili rozkrádání společně vytvořeného národního majetku?

Za to, že existovalo a bylo naplňováno základní lidské právo – právo na práci, aby mohl každý občan uživit sebe a svoji rodinu a mohl prožít důstojný život i v důchodovém věku?

Ve výčtu vymožeností socialismu, o něž se naše strana zasloužila, by bylo možné ještě dlouho pokračovat. Na uvedených příkladech se jasně ukazuje, že máme být na co hrdi. Nelze však žít pouze z dosažených úspěchů.

Obnovená Komunistická strana Československa, pracující – jak již bylo řečeno – ve velmi složitých a těžkých podmínkách, se opět dokázala zorientovat v aktuální politické a společenské krizi. Dokázali jsme formulovat své jednoznačné cíle do hesla „Československo – práce – socialismus“ a pro naplnění těchto cílů dokážeme také pracovat i přes již zmíněnou společensko-ekonomickou situaci a složitou situaci v levicovém hnutí v naší zemi. Vývoj ve společnosti za posledních 22 let jednoznačně prokazuje platnost učení marxismu-leninismu, naši historickou pravdu! Řešení krize je v učení klasiků jednoznačně formulováno a je na nás, jak tento odkaz dokážeme v nových podmínkách naplnit. A my to dokážeme!

Soudružky a soudruzi, buďme trpěliví a připravujme se na rozhodující zápas o sociální spravedlnost. Dnes je ještě stále doba, kdy nás většina společnosti nechce slyšet. My ale víme, že když někomu chceme pomoci a on se brání, tak ho musíme nechat „vykoupat“. Ale zároveň už musíme vědět jak ho z té vody vytáhnout – viz z díla klasika „rozdělení národů k jejich pevnému sjednocení!“ A naše historické zkušenosti budou v rozhodující okamžik hybnou pákou budoucích změn.

Soudruzi a soudružky, buďme hrdi na svoji historii, historická pravda je na naší straně, jak jsme již mnohokrát řekli v našich materiálech – 21. století bude patřit socialismu! Přijde doba a bude očištěn nápis na prezidentské standartě – Pravda zvítězí“.

Čest naší společné práci ve věci pokroku, spravedlivého a důstojného života!