INFORMACE
O PŘEDBĚŽNÝCH ÚDAJÍCH 0 ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH
HURIKÁNY GUSTAV A IKE KUBÁNSKÉ REPUBLICE

Kombinovaná síla vichrů, dešťů a záplav způsobených hurikány Gustav a Ike, které od 30. srpna do 9. září proletěly napříč Kubou, z nich učinila nejničivější v historii těchto, pokud jde o materiální škody, které způsobily. Hrozby a dopadu obou hurikánů nebylo ušetřeno žádné kubánské teritorium.

Je ctí kubánských orgánů, kdy povětrnostní předpovědi naznačily možnost rizika, že se vrcholnou prioritou země stala ochrana lidských životů. Rozsah úsilí vynaloženého k realizaci tohoto cíle ilustruje několik údajů.

Ochrany, kdy zemi zasáhl hurikán Ike, se v důsledku těchto dvou povětrnostních jevů dostalo celkem 3 179 846 lidem. Pouze asi půl milionu z nich se ukrylo v evakuačních střediscích; ostatní byli ubytování u přátel a sousedů. K dispozici bylo pro tuto příležitost dáno více než 10 000 dopravních prostředků a stovky úkrytů. Nadto, jako důsledek akcí přijatých před průchodem hurikánu Ike, se do svých domovů vrátilo ze školních internátů 176 113 studentů a přemístěno bylo 2 818 turistů.

Více než 87 000 mužů a žen (počet zahrnuje ty, kdož byli mobilizováni, jakož i ty, kdož byli umístěni na velicí posty od celonárodní úrovně po obranné zóny) podléhalo v době průchodu obou hurikánů Systému civilní obrany a dalším příslušným misím.

Při průchodu hurikánu Gustav nedošlo k žádné ztrátě lidského života. Hurikán způsobil ztrátu sedmi občanů v různých provinciích, nikoliv jako přímý důsledek jeho dopadů, ale kvůli nedostatku přísného dodržování ochranných akcí orientovaných Civilní obranou.

ZÁVAŽNÉ MATERIÁLNÍ ZTRÁTY

Velmi předběžné zhodnocení škod způsobených těmito dvěma hurikány, které zasáhly Kubu v méně než deseti dnech, staví odhady ztrát kolem 5 miliard dolarů.

Jedním z nejničivějších dopadů obou hurikánů byly škody na obytných budovách: zasaženo bylo vice než 444 000 domů, z nich mnohé měly částečné či naplno poškozené střechy, a to mimo další poškození, a 63 249 se zhroutilo totálně. Nejrozsáhlejší škody jsou shledávány v těch teritoriích, která byla nejvíce zasažena dešti a větry, která rovněž utrpěla povodněmi a mořskými přílivy před, v průběhu a po zásahu hurikánů, jmenovitě Pinar del Rio a Isle of Youth, která byla Gustavem zasažena částečně (ve zvýšené kategorii 4), a Holguin, Las Tunas a Camagüey, těžce zasažené hurikánem Ike (kategorie 3).

Bydlení je možné považovat za nejkomplexnější problém k řešení, protože po kolapsu tolika obydlí by zůstalo bez přístřeší na určitý čas více než 200 000 osob, a proto, že stovky tisíc navíc si vyžadují opravy a několik let intenzivní práce.

 

HLAVNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ GUSTAVEM V DALŠÍCH SEKTORECH

Odhady škody na obytných domech byly provedeny na podkladě historických a konvenčních cen, nikoliv na základě skutečné hodnoty při současných světových cenách.

·      Situace je kritická ve vztahu k 120 105 domům postiženým Gustavem v provincii Pinar del Rio, obzvláště v municipalitách Los Palacios a San Cristóbal.

·       Škody na zásobnících vody na obytných budovách - bylo zasaženo více než 4 000 domů - navíc ke škodám způsobeným na budovách.

·       V západním regionu země byly oznámeny vážné škody na energetické infrastruktuře: Bylo zničeno 137 věží na obvodu 220 KW Mariel - Pinar del Rio, a to vedle 13 věží na obvodu 110 KW. Spadlo 4 500 osvětlovacích sloupů, 530 transformátorů a 5 000 veřejných osvětlení, mimo další komponenty, bylo poškozeno.

·    Ve zvláštní municipalitě Isle of Youth byly postiženy všechny energetické linky.

·    V západním regionu Kuby byla totálně ztracena úroda různých zrnin na více než 55 700 hektarech, dále hlavně zelenina a cukrová třtina. Bylo rovněž postiženo celkem 877 organických rostlin pěstovaných v živných roztocích, a 392 zeleninových zahrad intenzivní práce.

·    Vážně bylo postiženo 80 % drůbežáren v Isle of Youth a totálně byla drůbež vymazána v osmi municipalitách provincie Pinar del Rio.

·    Totálně zničeno bylo celkem 3 414 tabákových domů; 1 590 jich bylo poškozeno a bylo ztraceno 800 tun tabáku.

·     Bylo zasaženo více než 180 000 hektarů lesů.

·     Bylo zasaženo 28 pekařství, 8 cukrářství a továrna na konzervaci ovoce a zeleniny.

·     Bylo zničeno celkem 4 355 tun potravin ve velkoskladech a skladech..

·     Hlavní škody způsobené systému Rádio Kuba vyplynuly z naprostého zničení 2 věží na střední vlny a TV věže v Isle of Youth, a tak bylo postiženo rádiové a televizní vysílání. Něco podobného se stalo věžím v San Cristóbal, La Palma, Los palacios a jejich tří místních TV stanic v provincii Pinar del Rio. TV střediska v Artemisa a Bauta v Havaně byla rovněž poškozena.

·     Postiženo bylo celkem 9 316 telekomunikačních služeb, většina z nich ve zvláštní municipalitě (7 797) a Pinar del Rio (1 021).

·     Pokračujeme ve vyčíslování škod na počítačovém zařízení, TV přijímačích a VCR. Bylo zasaženo 794 počítačů v sektorech školství a zdravotnictví.

·     Vážné škody utrpělo 314 zdravotnických zařízení v západním regionu, mezi nimi: 26 nemocnic, 18 poliklinik, 191 rodinných lékařských ordinací, 14 domovů pro seniory a prarodiče a 42 lékáren.

·     Postiženo bylo celkem 1 160 vzdělávacích středisek, mezi nimi 599 v Pinar del Rio, 218 v provincii Havana, 225 ve městě Havana a 87 v Isle of Youth.

·     Důležitá zařízení byla zničena v přístavu Nueva Gerona; škody byly oznámeny z letiště oné zvláštní municipality, které totálně znemožnily dopravu pasažérů.

 

ZÁKLADNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ HURIKÁNEM IKE

K 12. září byly hlášeny nejzávažnější škody těmito provinciemi a municipalitami:

·     Guantánamo; municipality Baracoa a Maisi

·     Holguin: hlavní město, Banes, Antilla, Moa, Rafael Freyre, Mayarí a Bibara

·     Las Tunas: hlavní město Las Tunas, Puerto Padre, Manati a Jesús Menéndez

·     Camagüey: hlavní město Camagüey, Nuevitas, Guáimaro, Nejasa, Florida, Sibanicú, Minas a Santa Cruz del Sur

·     Ciego de Ávila: hlavní město, Venezuela, Baraguá a Majaguá

·     Sancti Spiritus: hlavní město, Trinidad a La Sierpe

·     Villa Clara: Manicaragua, Encrucíjada, Santo Domingo a Sagua la Grande

·     Cienfuegos, Cumanayagua a Aguada de Pasajeros

·     Matanzas: hlavní město, Unión de Reyes, Calimete, Perico a Jagüey Grande. Škody byly hlášeny ve všech municipalitách těchto provincii.

 

  Dodávky energie byly postiženy téměř napříč zemí, která zůstala v naprosté tmě v důsledku přímého dopadu větrů a těžkých lijáků, a rovněž jako důsledek ochranných opatření.

   Úkoly renovace byly dále komplikovány v téměř všech teritoriích po 24 hodin poté, co hurikán zamířil nad moře.

  Brzy byla dodávka energie obnovena použitím místní sítě zásobené místními generátory, které byly vypojeny, jakmile se stala operativní hlavní národní rozvodná síť, vyjma provincií Santiago de Cuba, Granma a část provincie Guantánamo, které se mohly připojit přímo na tepelnou elektrárnu Renté. Provincie Pinar del Rio a zvláštní municipalita Isle of Youth jsou stále ještě napojeny na malé energetické sítě, které byly vytvořeny, aby sloužily, dokud nebude konečně vyřešen celý problém a transmisní linky budou opětně uvedeny do provozu.

 

K 12. září vypadalo energetické krytí v postižených provinciích takto:

   Las Tunas, Camagüey a Holguin: stěží 30 procent v důsledku rozsahu škod na hlavní rozvodné síti

·     Granma a Santiago de Cuba: více než 99 procent

   Guantánamo: více než 94 procent - i když krytí v Maisí a Baracoa, nejvíce zasažených municipalitách, činilo 53, resp. 79 procent

·     Ciego de Ávila: více než 92 procent

·     Provincie Havana: stěží 92 procent

·     Matanzas: 90 procent

·     Villa Clara: 87,2 procenta

·     Cienfuegos: 94,7 procenta

·     Sancti Spiritus: 84 procent

 

Elektrické rozvodné sítě v některých nejzaostalejších municipalitách utrpěly rovněž rozsáhlé škody. Krytí ve městě Havana činilo asi 98 procent, a to přes skutečnost, že byly přerušeny některé služby, které zůstávají nevyřešeny (spálené transformátory, přerušené odvětvové linky atd.), což se hlavně týká municipalit Boyeros, Habana del Este, Cerro a Playa.

Krytí v Pinar del Rio a Isla de la Juvenad, v teritoriích, které čelí nejkomplexnějším a nejobtížnějším situacím, byla o něco nad 55 procenty, resp. 67 procenty.

Vážně byly poškozeny malé a střední vodní elektrárny. Nádrže plynu pro dodávky městům a hlavnímu městu jsou stále ještě operační. V Energás pracuje pouze jedna turbína, aby systém běžel dále.

Došlo k výlukám na komunikacích, a to vinou padajících stromů, telefonních sloupů a transmisnich věží.

Škody utrpěly všechny kávové plantáže ve východní části země; sklizeň byla zcela ztracena v některých vysoce produkujících municipalitách, jako je Mayari, Sagua de Tánamo, Maisi a provincie Granma, a to vinou účinku deště a větrů.

Ve východních provinciích bylo ztraceno 3  305 hektarů banánů a vice než 10 000 hektarů dalších plodin.

Až dosud bylo podle dostupných informaci hlášeno, že bylo ztraceno půl milionů kusů drůbeže. Asi 100 000 kusů mohlo být zabito a dodáno pro spotřebu lidí.

Kompletně srovnána se zemí byla cukrová třtina na 256 000 hektarech, 518 879 hektarů je stále ještě zatopeno a bylo ztraceno 85 hektarů nově zasazené cukrové třtiny. Přibližně 40 000 tun cukru bylo promáčeno a musí být přepracováno.

Ministerstvo cukerného průmyslu hlásilo rozsáhlé škody i u ostatních plodin; bylo poničeno 10 000 hektarů banánů, rýže, fazolí a dalších plodin, včetně rostlin ve vodních živných roztocích.

Ministerstvo vnitřního obchodu hlásilo, že v důsledku škod způsobených na velkoskladech, došlo k snížení skladových kapacit na 49 000 tun zboží. Nejvíce byla postižena základna Almacenes v provincii Holguin. Bylo vážně postiženo 12 750 tun produktů a 1 110 skladů.

Částečné nebo naprosto bylo poničeno 2 642 zařízení Ministerstva školství, včetně 185 středisek s celodenní péčí. Škody byly zaznamenány na universitách v Cienfuegos, Sancti Spiritus, Matanzas, Villa Clara, Holguin, univerzitní municipální segment v Puerto Padre v Las Tunas a Ústav zemědělských věd v Havaně.

Byly hlášeny škody na asi 146 kulturních zařízeních, 42 sportovních zařízeních, mezi nimi 6 školách pro sportovní začátečníky (EIDE); 13 vyšších institucích pro atletické odbornosti (ESPA) a akademiích, 2 školách fyzikálního vzdělávání, 5 provinčních a 32 municipálních baseballových stadionech, 8 všeobecně účelových sportovních zařízeních, 13 obecniíh školách a 2 plaveckých základnách.

Nejzávažnější škody na zdravotnických zařízeních se týkaly porodnických služeb v nemocnicích Enrique Cabrera, Aballí, gynekologicko-porodnické nemocnice Eusebio Hernández, Diez de Octubre a William Soler, jakož i ortopedické nemocnice Fructuoso Rodriguez.

Komunikační spoje byly poškozeny v důsledku padajících stromů a zátop. Poškozeny byly všechny mosty a vodovodní systém náspu do Cayo Coco. Přechod byl s krajní opatrností obnoven přes horskou spojnici La Farola v provincii Guantánamo. Sekce hlavní silnice z Las Tunas do Holguin a z Holguin do Moa jsou kontrolovány. Národní dálnice byla přerušena na dvou místech. V celé zemi byly poškozeny tisíce kilometrů cest a silnic.

Bylo zavřeno sedm přístavů a byly hlášeny vážné škody na střechách skladů ve Vita, Carúpano a Nuevitas. Byly zničeny všechny značkové a signalizační systémy při vchodech všech přístavů.

Objem vody skladované v 239 přehradách země, řízených Národním institutem vodních zdrojů, činil k 12. září 7 891,5 kubických metrů - 86 procent objemu veškeré užitkové vody, což znamená v porovnáni s údaji z pátku 5. záři zvýšení o 1 791 milionů kubických metrů. Přetéká celkem 128 přehrad - o 94 více po přechodu hurikánu Ike.

Všechny provincie, s výjimkou zvláštní municipality Isle of Youth, zaznamenaly zvýšení úrovně přehradami zadržované vody. Přehrady v provinciích Pinar del Rio, Villa Clara, Cienfuegos, Holguin, Granma a Guantánamo jsou z 90 % plné. V přehradách v Santiago de Cuba překračuje úroveň vody 99 % a ve čtyřech dalších provinciích je nad 80 %.

Další informace a čísla, doplňující celkové panorama škod, lze očekávat do konce roku. Ekonomická, sociální a ubytovací infrastruktura země byla poničena jako nikdy předtím.

Je třeba ocenit, že kubánská vláda neztratila ani chvíli a okamžitě zahájila dodávky materiálních zdrojů ze svých rezerv do postižených teritorií, i když nebylo možné, aby všechna tato pomoc dospěla ke každému okamžité. Od první chvíle byla přítomna solidarita kubánského lidu; existují nekonečné příklady, které tuto skutečnost potvrzují. Za téměř půlstoletí revoluce byl kubánský lid vychován v duchu solidarity.

Je přítomna rovněž zahraniční pomoc. Kubánské úřady kontaktovaly vlády, agentury a instituce a obdržely pomoc. Semena, která Kuba zasadila svým internacionálním a bratrským chováním v průběhu desetiletí, nesou své plody. Jim všem kubánský lid vyjadřuje svou vděčnost.

15. září 2008