Co se u nás nepíše

Ve dnech 12. – 14. března 2015 se v Mexiku konala “19. konference světa“ o budování nového světa. Tato konference poukázala na všechny současné světové problémy spojené s tzv. globalizací světa a navrhla východiska. Mimo jiné se zde doporučilo, aby významné svátky KLDR se ve všech zemích připomínaly, zejména pak 70. výročí ukončení Korejské války a 70. výročí vzniku Korejské strany práce.

26. března 2015 provedla japonská policie domovní prohlídku u představitelů „Generální ligy Korejců žijících v Japonsku“. Především to byly byty předsedy a místopředsedy této ligy, tj. organizace, která je v Japonsku povolena. Celá akce byla násilná a součástí byl nátlak proti této organizaci. Liga sdružuje Korejce, kteří byli za Korejské války zavlečeni do Japonska, dnes jsou to převážně potomci těchto zavlečených Korejců. Nelze nic jiného dodat, než Japonské úřady za takový postup odsoudit. Zde je vidět, jak a kde se dodržují tzv. „lidská práva“ po americkém způsobu.