STANOVISKO PŘEDSEDNICTVA ÚV KSČ K NOVOROČNÍMU PROJEVU PRVNÍHO TAJEMNÍKA ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KOREJSKÉ STRANY PRÁCE SOUDRUHA KIM JONG UNA

 

PŘEDSEDNICTVO ÚV KSČ SE SEZNÁMILO S NOVOROČNÍM PROJEVEM 1. TAJEMNÍKA ÚV KSP A 1. PŘEDSEDY STÁTNÍ OBRANY KLDR, SOUDRUHA KIM JONG UNA. VYSOCE OCENILO OBSAH NOVOROČNÍHO PROJEVU V ROCE, KDY KLDR OSLAVÍ 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ KOREJE A 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOREJSKÉ STRANY PRÁCE. SOUDRUH KIM JONG UN PŘEDEVŠÍM PŘEKVAPIL CELÝ SVĚT VÝZVOU, ABY CELÝ KOREJSKÝ NÁROD V TOMTO ROCE ŠIROCE OTEVŘEL VŠECHNY CESTY K NEZÁVISLÉMU ZNOVUSJEDNOCENÍ KOREJSKÉ ZEMĚ. ŘEKL, ŽE KOREJSKÁ STRANA PRÁCE BUDE VŠEMI ZPŮSOBY POSILOVAT VŠECHNY VAZBY A SOLIDARITU S POKROKOVÝMI LIDMI K POZITIVNÍMU ROZVÍJENÍ DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ SE VŠEMI ZEMĚMI, JEŽ RESPEKTUJÍ SVRCHOVANOST KLDR A JSOU VŮČI NÍ PŘÁTELSKÉ. VYZVAL, ABY SE OBNOVILY ROZHOVORY NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI K SJEDNOCENÍ KOREJE MÍROVOU CESTOU, NA BÁZI ROVNOSTI A NEVMĚŠOVÁNÍ SE DO TÉTO ZÁLEŽITOSTI CIZÍMI ZEMĚMI. JE TO POUZE ZÁLEŽITOSTÍ KOREJSKÉHO LIDU, KTERÝ SI PŘEJE ŽÍT V MÍRU A POKOJI. VELKOU POZORNOST SOUDRUH KIM JONG UN VĚNOVAL PRIORITĚ VĚDY A TECHNIKY A PODOTKL, ŽE MUSI DOJÍT  K OBRATU V BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ EKONOMICKÉ SÍLY A VYSOCE CIVILIZOVANÉHO NÁRODA. JE TO ROK, KDY VELKÁ POZORNOST JE ZAMĚŘENA NA ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ KOREJSKÉHO LIDU A ÚSILÍ ZA ŠŤASTNÝ ŽIVOT TOHOTO NÁRODA. POD VEDENÍM KSP, ARMÁDA SPOLU S KOREJSKÝM LIDEM  DOJDE NA VŠECH FRONTÁCH K VYBUDOVÁNÍ PROSPERUJICÍHO NÁRODA A KE KONEČNÉMU CÍLI A VÍTĚZSTVÍ, KTERÉ BUDE PATŘIT JEN MÍRUMILOVNÉMU LIDU KLDR. PŘEDSEDNÍCTVO ÚV KSČ TOTO ÚSILÍ PLNĚ PODPORUJE A PŘEJE KSP, ARMÁDĚ A LIDU KLDR HODNĚ SIL A ÚSPĚCHŮ NA CESTĚ K VÍTĚZSTVÍ, NA CESTĚ K ÚSPĚŠNÉMU ZNOVUOBNOVENÍ KOREJE MÍROVOU CESTOU.