Bulletin Svazu mládeže        Číslo 1

Uskutečnila se ustavující

konference Svazu mládeže

V sobotu 25. října 2008 byl na své ustavující konferenci v Praze založen Svaz mládeže. Ve svém prohlášení se Svaz mládeže deklaruje jako široké sociální, demokratické, antifašistické, protiválečné a antiimperialistické hnuti mládeže v České republi­ce. Hlásí se k pokrokovým tradicím československé­ho a českého mládežnického hnutí, na které chce navázat. Podle řídícího konference Petra Hrona vzniká Svaz mládeže z potřeby mladých lidí bránit své politické a sociální zájmy, společně s rozvíjením svých kulturních a sportovních aktivit. Konference se zúčastnili i hosté z jiných mládežnických organizací a zástupci časopisů pro mládež. Konference obdržela také několik pozdravů ze zahraničí.

          Známý představitel mládežnického hnutí Zdeněk Štefek řekl shromážděným, že vnímá založení svazu jako "významný krok k sjednocení mladých lidí na širokém demokratickém základu". Reálná situace mladých se, dle Štefka, viditelně zhoršuje každým dnem a jasnou odpovědí na ni musí být právě jednota.

          Ve své činnosti hodlá Svaz mládeže úzce spolupracovat se zakázaným Komunistickým svazem mládeže (KSM), s jehož perzekucí zásadně nesouhlasí, podporuje jeho boj za legalitu a jeho další aktivity. Předseda KSM Milan Krajča na konferenci za tuto podporu poděkoval  a zároveň jménem mladých komunistů popřál Svazu mládeže mnoho úspěchu při náročné práci, která před ním stojí. „Boj mladých lidí za svá práva není věcí jen komunistické mládeže, ale všech obyčejných mladých lidí - studentů, učňů, mladých dělníků a dalších pracujících", řekl na konferenci Krajča.

Mladí sdružení ve Svazu mládeže chtějí být aktivní nejen v politických a hospodářských bojích ve svých školách a na pracovištích, ale i v pořádání různých kulturních a sportovních aktivit pro mladé.

Svaz mládeže má také v plánu v nejbližší době spustit svou webovou stránku a také začít vydávat svůj bulletin nazvaný „Hlas mladých", ve kterém hodlá informovat o svých aktivitách, problémech mládeže a dále poskytnout prostor pro publicistic­kou a uměleckou tvorbu nejen svých členů.

Svaz mládeže, svaz-mladeze@email.cz, www.svaz-mladeze.wz.cz