POKRAČUJME NA CESTĚ RUDÉHO ŘÍJNA - ZESILME NÁŠ BOJ ZA SOCIALISMUS

TISKOVÁ ZPRÁVA K SPOLEČNÉ AKCI 36 KOMUNISTICKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ V RUSKU VĚNOVANÉ 100. VÝROČÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE

 

My, 36 komunistických mládežnických organizací ze všech koutů světa, při příležitosti účasti na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva, jsme uskutečnili v Rusku dne 18. října 2017 společnou akci věnovanou 100 letům Říjnové revoluce a prohlašujeme následující:

 

Společně ctíme 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce! Ctíme výjimečnou světovou historickou událost 20. století, která prokázala, že kapitalismus není trvalý a neporazitelný, prokázala, že lid svým bojem může svrhnout kapitalismus a vybudovat vyšší společnost, socialismus.

 

Ctíme událost, která prokázala, že všechny velké problémy, s nimiž se mladí lidé potýkají v kapitalistickém světě, jako jsou imperialistické války, okupace, utečenecké vlny a nucené přistěhovalectví, kapitalistická krize, vykořisťování, nezaměstnanost, přístup ke vzdělání, kultuře a sportu lze vyřešit tím, že pracující třída zaujme moc revolučním svržením kapitalismu. V zemích, kde byl budován socialismus, mládež dosahovala významných úspěchů, které se i dnes zdají být vzdáleným snem pro mládež našich zemí, jako je přístup ke všem úrovním vzdělávání, zajištěné a stabilní práci, sportu a kultuře.

 

Velká říjnová socialistická revoluce začala v chudé zemi a změnila ji na globální mocnost na straně všech národů, které napadl imperialismus, na mocnost, která porazila nacistický fašismus. Byla inspirací pro národy celého světa k boji za svou emancipaci.

 

Svržení socialismu, rozpuštění Svazu sovětských socialistických republik a obnovení kapitalismu v Rusku a dalších socialistických zemích nás neděsí. Rozhodně prohlašujeme, že 21. století bude stoletím nových socialistických revolucí.

 

Přesně před 100 lety byly ledy prolomeny, cesta otevřena! Nyní je tato cesta před námi! Pusťme se po ní až po velké konečné vítězství socialismu a komunismu.

 

Pokračujeme po cestě rudého Října. Posilujme společný boj.

 

PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE!

 

1.                     Komunistická federace mládeže - Argentina

2.                     Komunistická mládež Rakouska

3.                     Svaz mládeže v Bangladéši

4.                     Svaz studentů Bangladéše

5.                     Komunistický svaz mládeže - Brazílie

6.                     Liga komunistické mládeže Kanady

7.                     Kolumbijská komunistická mládež

8.                     Mladí socialisté - Chorvatsko

9.                     Jednotná demokratická organizace mládeže - Kypr

10.                Komunistický svaz mládeže - Česká republika

11.                Komunistická mládež Ekvádoru

12.                Socialistická německá dělnická mládež

13.                Liga komunistické mládeže - Británie

14.                Komunistická mládež Řecka

15.                Komunistická mládež Guatemaly

16.                Všeindická federace mládeže

17.                Demokratická federace mládeže Indie

18.                Liga komunistické mládeže Izraele

19.                Fronta komunistické mládeže - Itálie

20.                Svaz jordánské demokratické mládeže

21.                Federace mladých komunistů - Mexiko

22.                Demokratická studentská federace Pákistánu

23.                Revoluční komunistický svaz mládeže (bolševiků) - Rusko

24.                Leninský komunistický svaz mládeže Ruské federace

25.                Svaz komunistické mládeže Jugoslávie - Srbsko

26.                Komunistický svaz mládeže Španělska

27.                Kolektivy mladých komunistů - Španělsko

28.                Socialistický svaz mládeže - Srí Lanka

29.                Socialistický svaz studentů - Srí Lanka

30.                Revoluční komunistická mládež - Švédsko

31.                Komunistická mládež Švýcarska

32.                Syrská komunistický svaz mládeže - mládež Khaleda Bakdashe

33.                Komunistická mládež Turecka

34.                Leninský komunistický svaz mládeže Ukrajiny

35.                Liga mladých komunistů USA

36.                Komunistická mládež Venezuely

 

Komunistické mládežnické organizace, které nebyly přítomné na akci a podepsaly tiskovou zprávu: 1. Komunistická mládež Dánska