V Hotelu IBIS v centru Varšavy se 8. července 2016 ve 13:50 hodin uskutečnilo krátké, ale významné setkání funkcionářů dvou blízkých komunistických stran, a to před slavnostním zahájením zasedání Světové rady míru proti rozšiřování NATO v Evropě, konaného rovněž ve Varšavě. K setkání došlo na výzvu zástupce Komunistické strany Slovenska, 1. místopředsedy s. Jalala Suleimana, a jednalo se o prohloubení vzájemné spolupráce. Za Komunistickou stranu Československa se zúčastnil člen předsednictva ÚV KSČ s. Roman Blaško. Jednání skončilo shodou, že základní politická otázka se týká života v míru. Byla projevena upřímná radost, že k vyslovení prohloubení spolupráce obou našich stran dochází právě na symbolickém místě a v symbolický okamžik, při společném zasedání na konferenci Světové rady míru.