Komunistická strana Československa má veden Československou obchodní bankou, a.s., transparentní Zvláštní účet

Číslo účtu: 280728599/0300, v měně CZK

Uvedený účet je veden pro příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění

dle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění

V platebním příkazu, jímž strana nebo jiná osoba žádá o provedení platební transakce ve prospěch (při poskytnutí daru) nebo k tíži tohoto Zvláštního účtu, musí být vždy uveden účel platební transakce! (§ 17b odst. 1 cit. zákona)

Prohlížení účtu na adrese:

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/280728599

 

Jiná bezúplatná plnění - zde

UPOZORNĚNÍ: Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož obvyklá cena přesahuje částku 1000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy! (§ 18 odst. 5 cit. zákona)

Zpět – hlavní stránka KSČ